A faházak építéséhez nem ÉME kell!

2013-01-19 11:07:27


Ezzel a kijelentésemmel elég nagy meglepetést okozok, persze a kevés hozzáértőnek nem. Rendben van a meglepetés akkor, ha nem építőipari vállalkozóról, vagy az építőiparhoz kötődő szakemberről van szó. Különösen szomorú, ha ÉME -vel rendelkező vállalkozás vezetőjének okoztam meglepetést!.
Tudjuk, hogy az ÉME (Építőipari Műszaki Engedély) nem más, mint a nem szabványos termékek, szerkezetek berendezések egyedi szabványa.

Mondjuk meg tehát végre minden laikusnak és szakembernek aki eddig ezt nem tudta:
az ÉME nem tanúsítvány!

könnyűszerkezetes ház, készház, NMÉ, ÉMI engedély, ETA

Mihez is kell egy szabvány?
A termék, szerkezet vagy berendezés legyártásához!
S mi is kell ahhoz, hogy azok épületbe jogszerűen beépíthetők legyenek?
A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében „építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása mellett lehet.”

A megfelelőség-igazolása nem más, mint a terméket, berendezést, vagy szerkezetet legyártó szállító által kiállított olyan igazoló dokumentum, melynek kötelező adattartalma is szabályozott!
A jogszabály szerint a „szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás”
S ki állíthat ki ilyet?
Bizony nem akárki, csak az aki erre jogosult!
Ki is jogosult erre?
Ezt minden ÉME 3. pontja szabályozza („Megfelelőségi igazolás módozata”), s a könnyűszerkezetes házakra vonatkozó ÉME/ETA mindegyike ugyanúgy! S itt az olvasható, hogy a szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiállítására kizárólag az a vállalkozás jogosult, mely rendelkezik az ÉMI Nonprofit KFT. által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal!
A jogszabály szerint a „megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás”.
Hát ez a tanúsítvány, nem az ÉME!

Hiába rendelkzik tehát valaki ÉME -vel vagy ETA -val, ha nincs Megfelelőségi Tanúsítványa. A fal -és födémszerkezeteit ugyan legyárthatja, de épületbe jogszerűen azok nem építhetők be!         
Miért?
Mert a szerkezetek megfelelőségét nem igazolhatja le, mivel ezt számára az akkreditált intézet sem tette meg!

Már csak egyetlen kérdést kell tisztáznunk:     kinek van jelenleg Magyarországon az ÉME vagy ETA mellett Tanúsítványa is? 
A lista nem lesz túl hosszú!    
                                                           
Kizárólag kettő (!)  ilyen vállalkozás van, s ebből az egyiket így hívják:
KÖHE Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülése
Megfelelőségi Tanúsítványunk nyilvántartási száma: 138-CPD-91-(C-17/2011)

S az igazi meglepetés az, hogy hazánkba a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete által létrehozott gazdasági társaságon kívül kizárólag egy(!) olyan cég van, ki törvényesen építhet könnyűszerkezetes házat! A többi nem!

Így néz ki az ÉME -ben hivatkozott Tanúsítvány:
KÖHE típusú favázas építési készlet Megfelelőségi Tanúsítványa

(A felhasznált információk nyilvánosak, bárki számára elérhetők a www.emi.hu weblapon!)
Kelt: Hódmezővásárhely, 2013. január 18.

Hársasi Tibor
Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete
elnök

ÉME/ETA 2013. július 1. előtt: BM OKF álláspontját tükröző tájékoztató levél 2014

Folytatás: A faházak építéséhez nem ÉME kell 2.