ÁFA csökkentés, újra 5%, részletek itt
2020-12-20 17:38:15

Az ÁFA csökkentés értelmében a 2021. január 1. után kiállított, lakásvásárlásra vonatkozó számla 5 százalékos kulccsal adózik!

A részletekért kattintson, az elolvasom gombra!

Elolvasom
Az építési termékek forgalmazását és beépítését szabályozó új kormány rendelet – 275/2013. (VII. 16.)
2013-07-29 17:16:33

A 2013. június 30. -ig hatályos 3/2003. (I. 25.) BM – GKM – KvVM együttes rendelete ehhez képest könnyed olvasmány volt. S mégsem volt elég „fennállásának” tíz esztendeje arra, hogy megtanulják -és értelmezzék azok, akiknek ez dolga. A hivatalnoki gárda tagjai közül, kik főállású jogalkalmazók, sokan mind a mai napig nem értették meg azt, hogy a könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei építési termékek, s azok beépítése minden más építési termékkel azonos módon csak akkor jogszerű, ha annak megfelelőségét gyártója leigazolja.

Persze ezt kizárólag a kijelölt jóváhagyó – többnyire ÉMI Nonprofit KFT. - által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvány birtokában lehetett megtenni. De ilyennel a faházgyártó cégek közül csak ketten rendelkeznek!
S hogy építhetett a többi faházat?

Most teljesítményt kell leigazolni, nem megfelelőséget!

Miért nem tettek ez ellen semmit az illetékes építésügyi hatóságok, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy a Piacfelügyeletet ellátó Hatóság? Pedig mi szóltunk!
Fog ez változni az új rendelettel?
Hány év -vagy évtized kell az új jogszabály értelmezéséhez?

Elolvasom
Az Új építési törvény módosításokkal bővített teljes szövege
2013-07-24 16:16:53

A hatályos szövege a weblapon történő elhelyezés napján (2013. 07. 24.).

Kattintson a tovább gombra!

Elolvasom
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
2013-06-03 16:39:49

Mihez kell építési engedély és mihez nem? Állandóan felmerülő kérdés.
Nem akarjuk elriasztani a Tisztelt Látogatót egy hosszú unalmas és nehezen olvasható jogszabállyal. Kivettük belőle az erről szóló részt.

Kattintson a tovább gombra, s amit biztosan megtudhat az az, hogy mihez nem kell építési engedély!
Ami nincs a felsorolásban, ahoz viszont kell!

Elolvasom
Módosították az új építési törvényt
2013-05-27 18:23:02

Alig hogy hatályba lépett (2013. 01. 01.), már módosították az új építési törvényt.

Hamarosan hatályát veszíti a weblapunkon oly sokat hivatkozott, az építési termékek forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete is!
Az új jogszabály 2013. július 01. -én lép hatályba, mely azonban lényegi változást nem fog hozni azon termékek és szerkezetek vonatkozásában, melyekre nincs nemzeti vagy Európai Uniós szabvány. Ide tartoznak a könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei is.

Lassan másfél évtizede épülnek jogszerűtlenül a hazai könnyűszerkezetes házak

Elolvasom
Új építési törvény, mely gyökeres változást hozhat az építőiparban
2013-01-02 14:13:32

Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és kötelezettségekről, továbbá az ezekkel kapcsolatos feladatokról, hatáskörökről és hatósági jogkörökről alkotott törvénye.

Az eredeti jogszabály a módosításokkal. A törvény 2013. január 01. napján hatájos teljes szövege magyarázó szövegekkel!

Figyelem!
Már módosult, a módosításokkal bővített teljes jogszabály is megtalálható weblapunkon!

Típustervek és árak itt: http://www.konnyuszerkezeteshazarak.com/

Elolvasom
Az építési (vagy kivitelezési) szerződésről
2010-09-01 19:39:09

Az építési szerződést mindíg írásba kell foglalni. A megrendelőnek nyilatkozni kell arról, hogy rendelkezik a megállapodásban részletezett költségek pénzügyi fedezetével!

A kivitelezési- szerelési munkálatok megkezdésének van szerződésben rögzített ideje, valamint van befejezési, és átadási határideje!

Elolvasom
Az építési műszaki ellenőri tevékenység végzésének jogszabályi háttere
2010-07-26 16:31:58

15. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, ha
a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi, vagy
b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik.

(4) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak.

 

 

Elolvasom
Ügyfél(?), betekintési jog, tájékoztatási kötelezettség!
2010-06-03 16:16:17

Szinte hihetetlen, de az ÉME jogosultja (tulajdonosa) szempontjából rendkívül fontos, hogy az építésügyi hatóság (közigazgatási hatóság) ügyfélnek tekinti, vagy nem!

Miért is fontos (számunkra is) ez?

Ha ügyfél az ÉME jogosultja (akinek a tulajdonát képező ÉME számát feltünteti a tervező a benyújtásra kerülő tervdokumentációban, s az anyagot annak alapján készíti el), a hatóság az engedély kiadására vonatkozó Határozatát ki kell, hogy postázza részére ugyanúgy, mint a telekszomszédoknak, tervezőnek stb., akik szin-   tén  (többek között!) ügyfelek az adott ügy vonatkozásában.

De ... többnyire nem ez történik!

Pedig ezzel a visszaélések, csalások egy csapásra kizárhatóak lennének, mert a törvényes fellebbezési időn belül az ÉME jogosultja (tulajdonosa) fellebbezhetne!  Legalább esélye lenne arra, hogy megtudja, ki vagy kik akarják tudta nélkül a nem kis értéket képviselő tulajdonát felhasználni!

Az "ügyfél" egy olyan jogi kategória, amit a jogszabály egyértelműen meghatá-    roz!

Nekem (s szerencsére egyre több Építésügyi Hatóságnak!) az a véleményem, hogy a felhasznált ÉME jogosultja, mint annak a tulajdonosa, bizony ügyfél!

 

                                                                                                               H.T.

 

Elolvasom