Nyílt levél az Építésügyi Hatóságok felé

2013-02-15 10:58:33


Tisztelt Hatóságok!

A Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete életében mérföldkőnek számít az a nap, mikor a BM Építésügyi Főosztály Építésügyi Igazgatási Osztálya kifejezett kérésére szervezetünk nevében személyes egyeztetésen vettem részt Budapesten. Az egyeztetésen rajtam és szervezetünk jogi képviselőjén kívül a fenti osztály képviselői, az Építésfelügyeleteket képviselő személyek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint az ÉMI Nonprofit Kft. képviselői vettek részt.
A megbeszélés fő témája a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete tagjainak a szervezetünk tulajdonában lévő A-206/2008 számú Építőipari Műszaki Engedély alapján történő jogszerű kivitelezése, s az ÉME mint egyedi szabvány(!) alapján a bevizsgált szerkezetek jogszerű gyártása -és forgalomba helyezése volt.

A jelenleg még érvényben lévő 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében
„3. § (2) Építési terméket építménybe betervezni akkor szabad, ha arra jóváhagyott műszaki specifikáció van.”                                                                                              
Ezen rendeleti előírást azzal, hogy Magyarország legértékesebb Építőipari Műszaki Engedélyét az ÉMI Nonprofit Kft. (akkor még Kht.) részünkre 2009 májusában kiadta, megfeleltünk. De, mivel az ugyanazon rendelet értelmében „építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása mellett lehet”, a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat kiállítására való jogosultság sürgős megszerzését határozták meg számunkra a BM jelen lévő képviselői azzal, hogy abban mindenki egyet értett, a jogszabályok mindenkire egyformán érvényesek!

Órási munkával, nagy agyagi áldozatvállalással létrehoztuk a szervezetünkön belüli, hazánkban egyedülállónak mondható gyártói minőségügyi rendszerünket (ÜGYE) akként, hogy a KÖHE Egyesülés nevű vállalkozásunk az ÉME jogosultjaként a Gyártó, s a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete tagvállalkozásai a Gyártóhelyek. A rendszer sikeres auditálása után az ÉMI Nonprofit Kft. a Gyártó nevére kiállította a 138-CPD-91-(C-17/2011) számú Megfelelőségi Tanúsítványt.

Mint ahogyan azt minden(!) ÉME 3.1. pontja a fent már hivatkozott rendelet alapján szabályozza a termék, szerkezet vagy berendezés megfelelőségét annak gyártója csak abban az esetben igazolhatja le, ha rendelkezik a jóváhagyó szervezet által kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal! Vagyis a mi értelmezésünk szerint (is!) hiába rendelkezik egy vállalkozás a gyártás – és nem a forgalmazás – dokumentumával, azaz az egyedi szabványnak minősülő ÉME -vel, a legyártott szerkezete épületbe csak abban az esetben építhető be jogszerűen, ha annak gyártója jogosult Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat kiállítására is („szállítói megfelelőségi nyilatkozat: a szállító által kiadott megfelelőség igazolás”)! Ehhez viszont rendelkeznie kell a jóváhagyó szervezet által az „üzemi gyártásellenőrzés” auditálása után kiállított Megfelelőségi Tanúsítvánnyal („megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás”).

Tájékoztatom a Tisztelt Hatóságokat, hogy hazánkban jelenleg a fent megjelölt Tanúsítványon kívül kizárólag egy Megfelelőségi Tanúsítvány került kiállításra a könnyűszerkezetes épületek szerkezeteinek legyártásával -és beépítésével foglalkozó, s egyben ÉME -vel is rendelkező vállalkozások számára. Ebből az a következtetés vonható le, hogy mivel a többi vállalkozás a szerkezetei megfelelőségének leigazolására nem jogosult, azok legyárthatók ugyan, de épületbe jogszerűen nem építhetők be!
(A fenti információk nyilvánosak, bárki számára elérhetők a www.emi.hu weblapon!)

S mint ahogyan a levelem elején részletezett szakmai egyeztetésen a BM képviselői is és minden jelen lévő jelezte, a jogszabályok mindenkire egyformán érvényesek és betartandók, ezért álláspontunk szerint súlyos hiba és mulasztás úgy kivitelezést folytatni, hogy a szerkezet gyártója, aki egyben az ÉME tulajdonosa nem rendelkezik Megfelelőségi Tanúsítvánnyal is!                                                                                                                                                 
Szögezzük le végre azt a nyilvánvaló tényt, hogy az ÉME nem tanúsítvány!
(Rendelet: „megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás”.)

Nekem az a feladatom, hogy szervezetünk nevében a törvényesség mellett kiálljak, s igyekezzek felhívni arra a figyelmet, hogy áldozatvállalásunk, s a megfelelni akarásunk nem lehet hiábavaló. Bizony nem egyszerű nekünk sem mindennek megfelelni, s egyre kevesebben maradunk mi, legálisan és törvényesen dolgozni akaró magyar kisvállalkozások.
De mi lesz, ha mi elfogyunk?                                                                                                      
 
Nem mérlegelem azt, hogy ki fog -és ki nem fog kedvelni a jövőben, ezért ha bárhol az országban jogszerűtlen kivitelezést észlelünk, arról az illetékes építésügyi Hatóságokat tájékoztatni fogom. Hiszen ha a megfelelés a jogi környezetnek fontos elvárás volt a szakmai egyeztetésen jelen lévő minisztériumi -és hatósági képviselők részéről a szervezetünk tagjai felé, teljesen természetes elvárásnak tűnik ugyanaz részünkről is a többi piaci szereplő felé!

A bejelentéseinkben szerepelni fog a település neve, a megkezdett kivitelezés helyszíne (címe), ha megfelelő információval rendelkezünk akkor a kivitelezést végző vállalkozás neve. Az Építtető neve soha, hiszen Ő a félrevezetett és megtévesztett áldozat, ki csak a segítséget várhatja el!

Ebben kérem a Tisztelt Hatóságok segítségét és együttműködését!

Ez úton kérem szíves tájékoztatásukat abban az esetben, ha álláspontjuk szerint rosszul értelmezzük a fent többször hivatkozott rendeletet. Ezzel nem megbántanak, hanem segítenek, hiszen a jogszabályok értelmezésében nagyobb jártassággal és hozzáértéssel rendelkeznek.

Tisztelettel:

Hársasi Tibor
Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete
elnöke


Kapcsolódó cikk:  
A faházak építéséhez nem ÉME kell 2.
Lassan másfél évtizede épülnek jogszerűtlenül a hazai könnyűszerkezetes házak