Válaszlevél a Magyar Építész Kamara Területi Kamaráinak

2013-02-21 17:18:17

Az Építész Kamara tagjai problémafelvetéseivel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A könnyűszerkezetes épületekkel kapcsolatos jogértelmezésünket az a személyes egyeztető találkozó alapozta meg, melyet a 3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint kijelölt jóváhagyó intézet, azaz az ÉMI Nonprofit Kft. az illetékes minisztérium kifejezett kérésére szervezett Budapesten 2012. január elején.                                                              
Az egyeztetésen rajtam és szervezetünk jogi képviselőjén kívül a BM Építésügyi Főosztály Építésügyi Igazgatási Osztálya képviselői, az Építésfelügyeleteket képviselő személyek, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, valamint az ÉMI Nonprofit Kft. képviselői vettek részt.
A megbeszélés fő témája a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete tagjainak a szervezetünk tulajdonában lévő A-206/2008 számú Építőipari Műszaki Engedély alapján történő jogszerű kivitelezése, s az ÉME mint egyedi szabvány alapján a bevizsgált szerkezetek jogszerű gyártása -és forgalomba helyezése volt.
Az egyeztetés azért vált szükségessé, mert szervezetünket sok olyan támadás érte különböző konkurens piaci szereplők részéről, melyek megalapozottságát nem ezen levélben kell véleményezni.

A megbeszélés azt eredményezte, hogy sikerült tisztáztunk néhány szakmai kérdést, továbbá a minisztérium iránymutatása alapján az ÉMI Nonprofit Kft. közreműködésével korrigáltunk néhány zavart okozó, és félreértésre okot adó problémát a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete működésében.                                                                    
A legfontosabb minisztériumi elvárás az volt, hogy mihamarább auditálja az ÉME szerinti falszerkezeteink megfelelő minőségben történő legyártását szabályozó minőségügyi rendszerünket az ÉMI Kft., s állítsa ki részünkre a jogszerű forgalmazás -és beépítés feltételét, a Megfelelőségi Tanúsítványt.

A Kö.H.E. jogértelmezése álláspontom szerint teljes mértékben megegyezik az ÉMI Nonprofit Kft. jogértelmezésével, ki a minisztériumi utasításra a rá rótt feladatokat szakszerűen elvégezte!

Az azóta eltelt időszakban a megbeszélésen történt szóbeli megállapodásnak, vagy inkább ígérvényünknek megfelelően többször megküldtük a BM Építésügyi Főosztály Építésügyi Igazgatási Osztálya részére az engedélyeztetéshez, a gyártáshoz és a forgalomba hozatalhoz használt -és rendszeresített dokumentumaink mintáit véleményezésre, beleértve a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat mintánkat is. Ezen tájékoztatásaink részét képezi minden esetben jogértelmezéseink megküldése is, mely ellen kifogást eddig sem a minisztérium, sem az ÉMI Nonprofit Kft. nem emelt!

Ezen levelünket előzetes egyeztetés nélkül a címzetteknek történő megküldéssel egy időben -személyiségi jogaik tiszteletbe tartása okán- rejtett másolatként megküldöm a fent hivatkozott egyeztetésen részt vevő, az ÉMI Kft. -t képviselő szakemberek részére is!
Kérem a Tisztelt Kamarákat, szíveskedjenek levelemet megküldeni tagjaik részére!
Amennyiben zavarom leveleimmel Önöket kérem jelezzék, s több anyagot nem fogok küldeni!
Kelt: 2013. 02. 21.

Tisztelettel:
Hársasi Tibor                                                                
Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete                                                                     
elnök