Idézetek kommentár nélkül

2013-03-09 10:08:42

ÉMI Nonprofit KFT. M.M. tudományos munkatárs
Az ÉME nem forgalomba hozatali engedély, hanem a betervezéshez szükséges műszaki specifikáció, amely tartalmazza az  építési   készlet elemeire (falak, födém) vonatkozó jóváhagyott teljesítményjellemzőket továbbá a megfelelőségi igazolás módozatát is.”
„A megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása valamint az eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolás termékhez való csatolása minden esetben a gyártó feladata.” 


ÉMI Nonprofit KFT. hivatalos weblapja
 „A vonatkozó műszaki specifikáció birtokában (ÉME) kerülhet sor a termékforgalmazás alapjául szolgáló megfelelőségigazolási eljárás  lefolytatására.”
 „ … a gyártó … a tanúsítvány ... birtokában kiállíthatja a Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot, melyet a termékhez csatolva az jogszerűen forgalmazható.”


ÉMI Nonprofit KFT. hivatalos weblapja
„Abban az esetben, ha egy termékre vonatkozóan nincsen szabvány, illetve a termék az abban foglaltaktól jelentősen eltér (egyedi termék), akkor egyedi műszaki specifikáció elkészítését kell kérelmezni (egyedi szabvány) egy erre feljogosított ún. jóváhagyó szervezetnél.               
Ha a gyártó a termék forgalmazását csak magyarországi viszonylatban tervezi, akkor Építőipari Műszaki Engedélyért (ÉME), ha európai uniós forgalmazást tervez, akkor Európai Műszaki Engedélyért (ETA) kell folyamodnia.”
    

OKF Megelőzési és Piacfelügyeleti Főosztály Cs. B. ezredes, főosztályvezető
„Az ÉME az azt megrendelő vállalkozás vagy szervezet tulajdona, azt más nem használhatja fel.”

M. Gy. kamarai szakértő – szakértői véleményéből
„ … semmilyen szervezet nem mehet egy szabványnak minősülő Építőipari     Műszaki Engedéllyel szemben.”
„ … mint rendszerről nincs Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat.”


Építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyv (2013 év) 23. pont
„Megfelelőség-igazolás meglétének igazolása szükséges … építési célú termékeknél (anyagoknál, szerkezeteknél, termékeknél)”

Hómezővásárhely Megyei Jogú Város 29-23034-11/2011. számú Építési engedély tárgyú Határozat 8. pont
„Építménybe építési terméket, berendezést, szerkezetet beépíteni csak annak megfelelőség-igazolása mellett lehet.”

3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelethez 4. számú melléklet
„Műszaki specifikációknak való megfelelés igazolása
    2. i) Megfelelőségi tanúsítvány (1)”

Építőipari Műszaki Engedély (ÉME):
„3.   A MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA
3.1. A termék megfelelőség igazolás módozata
       3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelethez 4. számú melléklet
       (i) Megfelelőségi tanúsítvány (1)
3.2. A gyártó feladatai
       Gyártásellenőrzés
3.3. A kijelölt szervezet feladatai
       ... A gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása”

138-CPD-91-(C-17/2011) számú Megfelelőségi Tanúsítvány:
„A fentiekre alapozva tanúsítjuk, hogy a termék megfelel az A-206/2008 számú Építőipari Műszaki Engedélyben leírt követelményeknek.”

R. 2. § 1. „építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék;”

R. 2.§ 7. „honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően honosítottak, és nemzeti szabványként közzétettek;"

R 2.§ 6. „építőipari műszaki engedély (ÉME): Magyarországon kijelölt jóváhagyó szervezet által ... kiadott műszaki specifikáció, amely tartalmazza a … megfelelőség igazolási módozatait is;"

R. 2§. 13. „megfelelőségi tanúsítvány: kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség igazolás”

R. 2. § 1. „építési termék (a továbbiakban: termék): minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék;”