Piacfelügyeletek válasza: létezik az „orweli igazság”

2013-10-02 16:36:19

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Pintér István főigazgató


Tisztelt Pintér István Úr!

A lenti, 2013. augusztus 15. -i megkeresésemre Piacfelügyeleti Főosztályuk 2013. szeptember 18. -án küldte meg válaszát, melynek lényege az alábbi:

"Fentiek alapján tájékoztatom, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság kizárólag az EU rendelet 4. mellékletében szereplő fogyasztói forgalomba hozatalra szánt vagy forgalomban lévő, a fogyasztóknak eladásra kínált építési termékek (vagy készlet) megfelelőségét jogosult ellenőrizni. A már beépített vagy gazdasági célfelhasználású építési termékek megfelelőségét az Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság jogosult vizsgálni."

Nem tudom levelem mely része tartalmazza azt, hogy kizárólag beépített termék tekintetében kértem állásfoglalásukat és intézkedésüket, továbbá szíveskedjenek tájékoztatni, hogy melyek azok a termékek, melyek az EU rendelet 4. melléklet szerintiek. Talán egyszerűbb, ha kimondják, hogy az ügyben érintett építési termékek nem azok! Kérem jelöljék meg, mely jogszabály mondja azt ki azt, hogy azon építési termékek, melyekre ÉME (vagy Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy ETA (vagy Európai Műszaki Értékelés) készült -vagy készülni fog, "nem fogyasztói forgalomba hozatalra szánt vagy forgalomban lévő, a fogyasztóknak eladásra kínált építési termékek (vagy készlet)"!

Természetesen válaszukkal teljes mértékben elégedetlen vagyok! Ennek oka, hogy az nem érdemi, feltett kérdésemre nem válaszolnak, s annak ellenére, hogy álláspontom szerint az feladatuk lenne, semmilyen intézkedést nem tettek, s nem is szándékoznak tenni!
Pedig én ezt olvastam a Tisztelt Hivatal weblapján:
„Magyarországon elsődlegesen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felelős a piacfelügyeleti tevékenység ellátásáért, amelynek keretében a Hatóság a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségekkel együtt ellenőrzi a fogyasztási cikkek biztonságosságát és megfelelőségét.”

Szervezetünk számára nagy csalódás a hozzáállásuk!

Mi a konklúzió?
A megkeresett piacfelügyeleti joggal is rendelkező három Hatóság közül kettő azt válaszolta, hogy nem illetékes, egy viszont egyáltalán nem válaszolt, amiből ugyanez következtethető ki!
A megkeresett illetékes Építésügyi és Örökségvédelmi Hatóság (-ok) szintén a hallgatást választotta (-k), tehát a terület gazdátlan.

Milyen következtetést vonhatunk le?
Nincs mit tenni, weblapunkon elhelyezzük azt az ajánlásunkat, hogy ne legyenek figyelemmel sem tagjaink, sem más piaci szereplők ezen jogi környezetre, hiszen az fölösleges, értelmetlen, s az ezzel kapcsolatos költségek felvállalása teljesen haszontalan!

Sajnálom, hogy így kellett döntenem, de ilyen piaci környezetben nincs más lehetőség, mint beállni a sorba!
Kelt: 2013. 10. 01.

Tisztelettel: Hársasi Tibor Kö.H.E. elnök

 

S ki az illetékes a másik hatóság szerint?
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság - válasz

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság válasza:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztály - válasz

… s a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság válasza:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség, Tűzvédelmi Főosztály - válasz

S ha van türelme, az eredeti levelet elolvashatja itt:    Levél a Piacfelügyeleteknek az „orweli igazság” - ról

Válasz ugyan nincs mindenkitől, de történt valami, s ezt hírül kell adnunk!
Mire elég az ÉME/ETA, kell még valami más, vagy nem? Igaz -e az az írásunk, hogy a „Faház építéséhez nem ÉME kell”? Tartok tőle, hogy igaz, s a sok „hozzáértő” végre talán megérti, hogy 2013 előtt Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat, 2013 után Teljesítménynyilatkozat. Viszont azt ki jogosult kiállítani?
Két éve mondjuk, hogy csak az, aki rendelkezik Tanúsítvánnyal is, ami nem az ÉME vagy ETA!
No, ... most mi lesz?

Végzés – BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Sőt, úgy néz ki elkezdődött:
A faházak építéséhez nem ÉME kell 2.