Nem könnyű mostanában lépést tartani a jogalkotás tempójával

2016-07-06 11:50:10

Nem könnyű mostanában lépést tartani a jogalkotás tempójával: május 13-án lépett hatályba az Építési törvény módosítása, június 13-án pedig megjelentek az ehhez kapcsolódó 155/2016. és 156/2016. sz. kormányrendeletek. Sokan csak nehezen tudnak eligazodni az előírások között, az élet azonban nem állhat meg: a köztes, június 14. és 30. közötti időszakra külön szabályok vonatkoznak!

Mi változik július 1-től - többek között - a 300 nm alatti lakóépületek építése esetén?

  • megszűnik az egyszerű bejelentési eljárás, a bejelentés az e-építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg
  • kötelezővé válik a tervezői művezetés
  • kötelezővé válik a kivitelezési tervdokumentáció
  • minden építkezésnél ki kell tenni a projekt táblát
  • változik az építtető, a tervező és a kivitelező felelőssége
  • szabályozzák az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének feltételeit.

A tervezői művezetés díjazását a 2009. évi LXXVI. tv 7. § (1) szerint kell számolni.
A bejelentés menete azonban 2016. július 1-étől változik.
2016. július 1-től a naplónyitásról az ép. hat. tájékoztatja a kamarát, jegyzőt, a telek építtetőn kívüli tulajdonosát.

Ez már 06.14-től hatályos:
6)87 Az építőipari kivitelezési tevékenység építési szakmunkáit vagy annak egyes munkafázisait saját részre vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó részére a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult személy is végezheti, szakirányú szakképesítés nélkül, a szakmai szabályok betartása mellett

  • építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez nem kötött esetben,
  • építési engedélyhez vagy az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött esetben a vállalkozó kivitelező jóváhagyásával, felügyeletével.

Ami lényeges lehet:
2016. július 1-től az OTÉK értelmében külterületi mezőgazdasági területeken megengedi a 10 %-os beépítést, a korábbi 3%-al szemben. Ha a HÉSZ engedi, akkor a külterületen több épület építhető. Ehhez településenként valószínűleg módosítani fogják a HÉSZ-t.

MÉK és MMK szabályzat „A tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei” 2016.