Az Etikai Bizottság 1/2012. (09.30.) számú határozata - Madafa-Ház KFT. Nyírmada

2012-10-08 19:01:56

Ezt feltétlenűl olvassa el, magánokirat hamisítás: A MADAFA áldásos tevékenysége

 

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Etikai Bizottság Határozata
Határozat száma: E.B. 1/2012.(09.30.)

Tárgy: A Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesületének Etikai Bizottságának vizsgálata.

Az előzményekben és a Kö.H.E. Etikai Bizottsága állásfoglalásában ismertetett tények alapján az E.B. az alábbi határozatot hozza:

Javasoljuk a Madafa-Ház Kft. (4564. Nyírmada, Rákóczi út 7. ügyvezető Ábel János) kizárását a Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesületéből!

 

Indoklás:

Az Etikai Bizottság vizsgálatot indított a Kö.H.E. elnökének kezdeményezésére.

Ebben elmondta, hogy bejelentés érkezett az Egyesülethez, miszerint a Madafa-Ház Kft. bejelentési kötelezettség alá eső rönk családi házat épített. Az építtetők a kivitelező hibás teljesítése, és a párbeszéd teljes kudarca miatt keresték meg az Egyesületet. Ekkor derült ki, hogy a kivitelező a Kö.H.E. felé a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta.

A jogszerű kivitelezéséhez szükséges okmányai nincsenek, illetve azokat többször meghamisította, s a saját maga által „gyártott” ÉME dokumentumokat csatolta a hivatalos adminisztrációhoz. Ezzel azon túlmenően, hogy kizárta a faszerkezetek legyártásának felügyeletét azaz a belső ellenőrzés lehetőségét, jogosulatlanul sajátjaként kezelte a más tulajdonában lévő ÉME-t annak tulajdonosa tudta nélkül, s arra való hivatkozással úgy vállalta fel a munkát, hogy annak elvégzésére jogosultsággal nem rendelkezett. Az Építtetőre nézve komoly veszélyt jelent, hogy az Egyesülés nem tudja kibocsájtani a falszerkezetekre vonatkozó Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot, mely a használatbevételi eljárás lefolytatásának és a Használatbavételi Engedély kiadásának egyik meghatározó feltétele.

A Madafa-Ház Kft.-nek az Etikai Bizottság elküldte 2012. 08. 08.-án az üggyel kapcsolatos állásfoglalását. Ebben a vállalkozás lehetőséget kapott, hogy észrevételeit nyolc napon belül megtegye. A nyári szabadságolások idejét méltányolva az E.B. Jelentősen meghosszabbította a válaszadásra és az észrevételek megküldésére adott időt, de hiába! Mivel az eltelt csaknem kettő hónap elteltével mind a mai napig a Madafa-Ház Kft. nem tett észrevételt, az ügyet lezártnak tekintjük, s döntésünket meghoztuk. Ezzel együtt a Határozatot az Etikai Bizottság átadja az Egyesület Elnökségének, hogy a további szükséges lépéseket tegye meg.

A határozatot írásos formában is megkapják az érintett felek, azaz

  • Madafa-Ház Kft. Nyírmada (ügyvezető Ábel János)

  • Hársasi Tibor Kö.H.E. Elnök

Kelt: Gödöllő, 2012. szeptember 30.

 

Horváth Csaba sk.
E.B. elnök

 

Kapcsolódó cikkek:    A MADAFA áldásos tevékenysége