Az ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ (új ETA) dokumentumokról, Tanúsítványokról, az ÉMI KFT szerepéről a könnyűszerkezetes házak területén

2015-09-20 19:43:22

Néhány egyszerű kérdés és egyszerű válasz:

(Műszaki értékelés = ÉME, vagy NMÉ, esetleg ETA vagy EMÉ/új ETA bármelyike)

Miért kell a beépített építési termék vagy készlet teljesítményét leigazolni?
Mert jogszabály írja elő azt, hogy a teljesítmény leigazolása nélkül nem építhető be építési termék és annak minősülő készlet épületbe 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1).
A teljesítmény nyilatkozat tartalmazza a termék vagy készlet legfontosabb tulajdonságait, a termék jellemzőit.

Könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei építési terméknek minősülnek -e?
Ha arra ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ (új ETA) dokumentum bármelyike, azaz műszaki értékelés készült, valamint ha az egyedi termékként kerül legyártásra és beépítésre, építési terméknek minősülnek.
305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 2.
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. pont 7. § (1)

Mik az ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ dokumentumok?
Egy vagy több mintadarab vizsgálati eredményeit, annak alapvető jellemzőit, s további, a szakszerű gyártáshoz, tároláshoz, forgalmazáshoz szükséges-és végrehajtandó egyéb műszaki részletet tartalmazó értékelő dokumentum.
305/2011/EU rendelete I. fejezet 2. cikk 13.

Mi az a gyártás ellenőrzési rendszer?
Az a dokumentáció, mely leírja és szabályozza az építési termék vagy készlet gyártásának folyamatát.

Miért van szükség gyártás ellenőrzési rendszerre?
Az építési termékek vagy készletek – melyeket azzal a céllal állít elő annak gyártója, hogy azt épületbe beépítse – fontosságuktól függően több csoportba vannak besorolva (rendszerbe), mely csoportok esetében a jogszabály meghatározza, hogy milyen feltételekkel igazolható le a termék vagy készlet teljesítménye. Ennek egyik feltétele lehet az, hogy le kell szabályozni a termék vagy készlet legyártásának folyamatát, s annak gyártása csak annak alapján, dokumentált módon folyhat.
305/2011/EU rendelete V. melléklet

Mi az auditálás?
A szakszerűség vizsgálata, s annak jóváhagyása. Ez esetben a gyártási dokumentáció megvizsgálása és annak jóváhagyása. A jóváhagyás igazolásaként az arra jogosult auditor Tanúsítványt állít ki.

Ki lehet az arra jogosult auditor?
Aki rendelkezik ehhez megfelelő nemzeti vagy Uniós akkreditációval.

Mi az a felügyelt gyártás ellenőrzési rendszer?
Az, mikor külsős szervezet vagy vállalkozás – nem maga a gyártó – felügyeli a gyártást, aki egyben a gyártás folyamatát szabályozó dokumentum auditálását azaz a jóváhagyását is elvégezte, s kiállította a Tanúsítványt. A gyártás csak az általa jóváhagyott, azaz auditált gyártás ellenőrzési rendszer alapján folyhat.

Mikor van szükség felügyelt gyártás ellenőrzési rendszerre, egyben Tanúsítványra?
Ha jogszabály azt előírja. Bizonyos építési termék csoportok/rendszerek esetében ez jogszabályi kötelezettség. Ennek hiányában a teljesítmény nem igazolható le, és épületbe a termék vagy készlet nem építhető be.

könnyűszerkezetes ház, készház, ÉME, ETA, Émi engedély, NMÉ
Doboka KFT.

Van -e szükség felügyelt gyártás ellenőrzési rendszerre, egyben Tanúsítványra könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezeteinek legyártásához, megépítéséhez?
Igen!
Ennek oka, hogy az azok mintadarabjai bevizsgálásának eredményéről készült műszaki értékelés dokumentum (ÉME vagy ETA vagy NMÉ vagy EMÉ/új ETA) a jogszabályhoz igazodva  azokat az 1 -es rendszerbe (csoportba) sorolja. S ebben a csoportban a teljesítmény leigazolása felügyelt gyártás ellenőrzési rendszer működtetéséhez, egyben Tanúsítvány meglétéhez kötött.
305/2011/EU rendelete V. melléklet

A Tanúsítvány azonos -e ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ (új ETA) dokumentumok bármelyikével?
Nem, ezek különböző dokumentumok!

Könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei esetében ki jogosult a gyártás ellenőrzési rendszer felügyeletére egyben a Tanúsítvány kiállítására?
Aki erre jogosultsággal rendelkezik, hazánkban jelenleg ez az ÉMI Nonprofit KFT.

A könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei esetében mi a neve a tanúsító által kiállított Tanúsítványnak?
Amennyiben azt 2013. július 1. előtt adták ki, Megfelelőségi Tanúsítvány. Ilyennel mindösszesen kettő(!) könnyűszerkezetes házépítéssel foglalkozó vállalkozás rendelkezett Magyarországon.
Amennyiben azt 2013. július 1. után vagy azon a napon adták ki, Termék Teljesítmény állandósági Tanúsítvány annak a neve.

Szükség van -e könnyűszerkezetes ház fal és födémszerkezeteinek törvényes megépítéséhez műszaki értékelésre (ÉME vagy ETA vagy NMÉ vagy EMÉ/új ETA) és Tanúsítványra?
Igen, mindkettőre.

Lehet -e műszaki értékelés és Tanúsítvány nélkül törvényesen könnyűszerkezetes házat építeni Hazánkban?
54/2014. (XII.5) BM rend OTSZ 13. §. (5)
Rendszerengedéllyel rendelkező építési módszerek, a könnyűszerkezetes technológiával készülő épületek csak akkreditált intézet által bevizsgált technológiával és szerkezeti elemekkel, rétegrenddel, kialakítással létesíthetőek.

A választ adja meg Ön!

2015. 09. 20. Kö.H.E.

Ha nem olvasta végig a Bio-Ház Team KFT.-ről szóló cikket, feltétlenül térjen vissza, kattintson ide: Le kell-e bontani a Bio-Ház Team KFT. által épített könnyűszerkezetes épületeket?

Ezt meg kell nézni: Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Egyéb érdekes cikkek:
Könnyűszerkezetes ház építése az Európai Unió területén és hazánkban
Lassan másfél évtizede épülnek jogszerűtlenül a hazai könnyűszerkezetes házak
ÉMI-Kö.H.E. szakmai egyeztetés emlékeztető 2015.01.22.