Már a használatbavétel előtt szükséges az épület energetikai megfelelősségének igazolása

2015-10-06 14:17:40

2016. január 1-jétől követően jelentős változás lesz az épületek használatbavételi eljárásainál, hogy az energetikai tanúsítványt, már az engedélyezési, vagy a tudomásulvételi eljárás megindítása előtt be kell szereznie építtetőnek (az OÉNY rendszerben kell kiállítatnia).

A különbség a hatályba lépő szabályozás és a jelenlegi között szembetűnő.

Először is már az engedélyezési eljárás megindítása előtt meg kell, legyen az energetikai tanúsítvány. Ez jelenleg nem feltétele a használatbavételi engedélyezési eljárás megindításának, sőt lefolytatásának sem. Ez azt jelentette, hogy engedélyezési eljárás végén a hatóság döntésben kötelezte az építtetőt a tanúsítvány OÉNY rendszerbe történő feltöltésére, ha az nem történt meg az eljárás megkezdéséig, vagy az alatt. Másodszor ez idáig a használatbavételt tudomásul vevő eljárásban nem rendelkezett az Eljárási kódex az energetikai tanúsítvány feltöltésének kérdéséről, most viszont ezen eljárás elindításakor is (bejelentéskor) szintén beszerzendő az energetikai tanúsítvány, melynek meglétét a hatóság az eljárás során köteles vizsgálni.
Olyannyira kötelező tartalmi elemmé válik az energetikai tanúsítvány, hogy annak az eljárás befejezéséig meglévő hiánya a használatbavételi engedély elutasítását, vagy a tudomásulvétel megtagadásának és a használat megtiltásának jogkövetkezményét vonja maga után.
Ez jelentős szigorítás a korábbi előírásokhoz képest, a jogszabály az energiahatékonyság (megfelelősség) kérdését a használatbavételkor vizsgálandó legfontosabb szempontok közé emelte.

Természetesen az energetikai tanúsítvány kiállításának kötelezettsége csak azon épületekhez kapcsolódik, amelyeknél az erre vonatkozó külön jogszabály ezt előírja (az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet), így értelemszerűen, ahol nincs szükség ilyen okirat beszerzésére, annál az épületnél a használatbavételi eljárás a korábbiakhoz hasonlóan kerül lefolytatásra.

A jogszabály módosítása kitér a meglévő épületek bővítésre is, abban az esetben, ha a bővítés meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100 %-át. Ilyen jellegű építési engedély köteles bővítésnél a használatbavételi eljárás során nem energetikai tanúsítványt kell mellékelni a benyújtandó kérelemhez, hanem energetikai számítást, mely igazolja a kialakított épület energetikai megfelelősségét, mely megfelel a külön miniszteri rendeletben (az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24) TNM rendelet) foglalt követelményeknek. Meglévő épületek bővítése esetén tehát a használatbavétel előtt (csakúgy, mint új épületek esetén, az energetikai tanúsítvány), már szükséges, de nem elégséges dokumentáció az igazoló energetikai számítás [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 39. § (8) bek. d) pont, és (8a) bek.  40. § (3) bek. d) pont, és (5) bek. 54.§ (1c) bek., (3a) bek. f) pont, és (6) bek ; 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 5-6. és 8. §].

Olvasta már ezt?
A MADAFA áldásos tevékenysége
Az ÉME/ETA/NMÉ/EMÉ dokumentumokról, Tanúsítványokról, az ÉMI KFT szerepéről a könnyűszerkezetes házak területén

 

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
Tájékoztató a közel nulla energia igényű épületekre vonatkozó követelményekről: http://miniszterelnökség/2015