Egyre több a telefonáló

2014-07-25 18:27:05

Azt nem értem, hogy miért akkor hívnak, mikor már baj van! Ha megkérdezem, hogy honnan tudja a telefonszámom, mondja, hogy a weblapunkról.
Ezek szerint ismert minket korábban is!
S a weblapunk tele van olyan írással amiben (évek óta) arról beszélek, hogy nem elég az ÉME vagy ETA (sem az új rendelet szerinti NMÉ és EMÉ), Tanúsítvány kell. S ha az is megvan, kiállítható az a bizonyos, amit hála az égnek egyre több Hatóság kér -és megkövetel.

Ha akkor nem hitt nekem, most miért keres? Amikor a házát kellett volna felépíteni, miért nem keresett?

Ma olyan vállalkozás hívott, akinek közel egy éve ajánlottam, hogy csatlakozzon hozzánk, azt mondta tőle soha nem kérnek semmit, „náluk nem kell sem ÉME, sem az a nyilatkozat amit én emlegetek”.
S most?
Egy Önkormányzatnak dolgozik, s a műszaki ellenőr kéri a Teljesítmény Nyilatkozatot. S addig nem fizetnek, míg az nincs meg!
Most persze felhívott, hogy utólag nem lehet -e valamit tenni. Hát nem!
Úgy tünik mégis kell „náluk is ez a papír”

Miket szoktak kérdezni?
„Le tudja -e minősíteni a házunkat"?
„Valami teljesítmény nyilatkozatot kérnek, tud -e ilyet nekünk adni?”
„Amikor azt mondta a műszaki ellenőr a székely cégnek, hogy ÉME, meg valami másik nyilatkozat kell majd, azóta nem jönnek dolgozni. Pedig előre fizettünk nekik, most mi lesz?”
„A … város építésügyi hatósága küldött Önökhöz, nekünk valami teljesítmény nyilatkozat kellene, tudnak -e segíteni?”
„A … város hatósága azt mondta, ÉME-t ne is hozzunk, mert azt bárki tud, mert nyilvános dokumentum, majd valami teljesítmény nyilatkozat kell. Mi az kérem?”

Ezt az írást több helyen megjelentettük, nem túl „száraz”, érdemes elolvasni. Ez a jogszabályi környezet, de ez nem magyar sajátosság, hiszen ez UNIO -s rendelet. Ez van Hollandiában, Itáliában, Németországban, de ez a jogszabály Romániában, Szlovákiában és Szlovéniában is!
Olvassa:


"Habbeton felhasználásával épül az első olyan könnyűszerkezetes családi ház hazánkban, melynél – a Kö.H.E. álláspontja szerint – a szerkezetépítés végre az érvényben lévő jogszabályokhoz igazodva folyik.
Miért?
Mert úgy tűnik, hogy annak gyártója jogszerűen ki tudja állítani a falszerkezetekre a Teljesítmény Nyilatkozatot!

Elnézését kérem annak az olvasónak, kit untatnak a jogszabályi hivatkozások, de egyszer ezt is le kell írni, hátha szakember is olvassa ezt a cikket!

Mi is tehát az a Teljesítmény Nyilatkozat, s hogy jön az ide?

Amennyiben európai műszaki értékelés (EMÉ) – korábbi nevén Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) – vagy nemzeti műszaki értékelés (NMÉ) – korábban Európai Műszaki Engedély (ETA) – készült bármely termékre vagy készletre (készlet: legalább két külön elemből álló építési termék), a dokumentumban felsorolt termékek, vagy készletek építési terméknek minősülnek, s azokra az építési termékekre vonatkozó szabályok az érvényesek.
Ebből az is következik, hogy azon könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei, melyek gyártása ÉME -re (Építőipari Műszaki Engedély) vagy ETA -ra (Európai Műszaki Engedély) való hivatkozással folyik, azok „készlet" -ek, azaz építési termékek. Építési termék a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) pontja szerint viszont: "építménybe akkor építhető (-k) be, ha termék teljesítményét … teljesítménynyilatkozat igazolja."
(Hivatkozások: Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete I. fejezet 2. cikk 1. 2. 13, a II. fejezet 4. cikk (1), IV. fejezet 19. cikk (1), IV. fejezet 26. cikk (1) (2) pontjai)

Az ÉME/ETA dokumentumok azt is tartalmazzák, hogy a teljesítmény (korábban megfelelőség) leigazolásának mi a feltétele. S az egy másik dokumentumnak, a Tanúsítványnak a megléte. A „másik dokumentum” azt jelenti, hogy az ÉME, ETA (2013. július 1. -től NMÉ, EMÉ) nem lehet tanúsítvány!

Figyelem!
A 2013. június 30. -ig érvényben lévő 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet hatálya alatt kiállított ÉME és ETA dokumentumok érvényességi idejük végéig alkalmasak a bennük részletezett készletek teljesítményének leigazolására abban az esetben, ha a Tanúsítvány is rendelkezésére áll a vállalkozásnak (305/2011/EU rendelete VI. fejezet 66. cikk (2), (4)).

Aki tehát azt a kifejezést használja, hogy „ÉME tanúsítvány”, rögtön lehet tudni, hogy szakmailag teljesen tájékozatlan legyen az építőipari szakember, vagy hatósági ember!"

- Itt az írás vége -


Tájékoztatom a tisztelt olvasót, épül egyébként több ilyen ház is, csak nem jogszerűen. Ők tudják mi „fér bele” nekik!
A BTK -ból:

Megfelelőség (teljesítmény) hamis tanúsítása
416. § (1) Aki a jogszabályban vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában előírt megfelelőségtanúsítási kötelezettség esetén kiállítandó megfelelőségi tanúsítványban, illetve megfelelőségi nyilatkozatban vagy megfelelőségi jelölés használatával jelentős mennyiségű vagy értékű termék megfelelőségéről valótlan adatot tanúsít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) bűnszövetségben, vagy b) üzletszerűen követik el.
(3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Hársasi Tibor

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Könnyűszerkezetes készház négyzetméter (m2) ár

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?