ÉME vagy ETA (2013. július 01. -től NMÉ, EMÉ) megléte nem elég a könnyűszerkezetes ház építéshez!

2014-10-04 11:53:23

 

Mindjárt azzal kell kezdenünk újra, hogy a cím szerinti dokumentumok mindenki számára teljes terjedelmében elérhető, elolvasható nyilvános dokumentumok. Egyáltalán nem titkosak!
Aki ebben útmutatást kér, hívja bátran a +36-30/5151-324 -es telefonszámot!

A lényeg így van megfogalmazva szó szerint például az A-130-2010 számú ÉME -ben (s mindegyikben hasonlóan):
I/9. pont, „Az ÉME … nem helyettesíti a termék forgalmazásához … szükséges egyéb engedélyeket, tanúsítványokat”.
II.3.1. pont, "A termék megfelelőség igazolás módozata: A 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklet i) Megfelelőségi tanúsítvány”.

Igen, tudjuk hogy a 3/2003 (I.25) számú rendeletet felváltotta egy UNIO-s rendelet, ami érvényes nem csak Magyarországon, hanem Romániában, Ausztriában, Franciaországban és minden olyan országban, mely tagja az Európai Uniónak. Ez egy objektív tény!

Lényegét tekintve a helyzet annyit változott, hogy nem megfelelőséget kell leigazolni (szállítói megfelelőségi nyilatkozat), hanem teljesítményt. Mindkét kifejezés a termék alapvető termékjellemzőinek meghatározására, feltüntetésére, leigazolására utal!

NMÉ, ETA, Émi engedély
Építette: DOBOKA KFT. (Kö.H.E. tag)

Mi is hát az a Teljesítmény Nyilatkozat, s hogy jön az a könnyűszerkezetes házakhoz?
(Elnézését kérem annak az olvasónak, kit untatnak a jogszabályi hivatkozások, de egyszer ezt is le kell írni, hátha szakember is olvassa ezt a cikket!)

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete I. fejezet 2. cikk 1. 2. 13, a II. fejezet 4. cikk (1), IV. fejezet 19. cikk (1), IV. fejezet 26. cikk (1) (2) pontjai alapján az a következtetés vonható le, hogy amennyiben európai műszaki értékelés (EMÉ) – vagy a 2013. 06. 30 -ig hatályos rendelet szerint Európai Műszaki Engedély (ETA) –, nemzeti műszaki értékelés (NMÉ) – vagy a 2013. 06. 30 -ig hatályos rendelet szerint Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) – készült bármely termékre vagy készletre (készlet: legalább két külön elemből álló építési termék), a dokumentumban felsorolt termékek, vagy készletek építési terméknek minősülnek, s azokra az építési termékekre vonatkozó szabályok az érvényesek.

Ebből az is következik, hogy azon könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei, melyek gyártása ÉME -re (Építőipari Műszaki Engedély) vagy ETA -ra (Európai Műszaki Engedély) való hivatkozással folyik, azok a 305/2011/EU rendelet I. fejezet 2. cikk 2. szerinti „készlet" -ek, azaz építési termékek. Építési termék a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) pontja szerint viszont: "építménybe akkor építhető (-k) be, ha termék teljesítményét … teljesítménynyilatkozat igazolja."

Az ÉME/ETA dokumentumok persze azt is részletesen leírják, hogy a teljesítmény (korábban megfelelőség) leigazolásának milyen egyéb feltétele van, s az egy másik dokumentum, a Tanúsítvány megléte. A „másik dokumentum” viszont azt jelenti, hogy az ÉME, ETA (2013. július 1. -től NMÉ, EMÉ) nem lehet tanúsítvány!

Figyelem!
A 2013. június 30. -ig érvényben lévő 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet hatálya alatt kiállított ÉME és ETA dokumentumok érvényességi idejük végéig alkalmasak a bennük részletezett készletek teljesítményének leigazolására abban az esetben, ha a Tanúsítvány is rendelkezésére áll a vállalkozásnak.

Ezt az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete VI. fejezet 66. cikk így szabályozza:
(2) A gyártók teljesítménynyilatkozatot tehetnek a 2013. július 1. előtt kiadott megfelelőségi tanúsítvány vagy megfelelőségi nyilatkozat alapján.
(4) Azokat az európai műszaki engedélyeket (ETA), amelyeket 2013. július 1. előtt … adtak ki, a gyártók és importőrök az engedélyek érvényességi ideje alatt európai műszaki értékelésként használhatják.

Aki tehát azt a kifejezést használja, hogy „ÉME tanúsítvány”, arról rögtön lehet tudni, hogy szakmailag teljesen tájékozatlan legyen az építőipari szakember, vagy hatósági ember!
S aki nem tudja megadni az egyébként szintén nyilvános Tanúsítványa (nem ÉME vagy ETA) számát, annak egyszerűen nincs!

Forrás: Hársasi

Így néznek ki:
A-206/2008 számú ÉME előlap
KÖHE típusú favázas építési készlet Megfelelőségi Tanúsítványa
 

Megjegyzés:
Információink szerint hazánkban a mai napig kizárólag három Tanúsítvány van kiadva és érvényben könnyűszerkezetes házak szerkezeteire (KÖHE, Grand-Ács KFT, Beregszászi Trade KFT.)

ÉME/ETA 2013. július 1. előtt: BM OKF álláspontját tükröző tájékoztató levél 2014

Kapcsolódó cikk:
Az első törvényesen épülő habbetonos ház Magyarországon 2014.
Könnyűszerkezetes ház építése az Európai Unió területén és hazánkban

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Könnyűszerkezetes készház négyzetméter (m2) ár

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?