EUTR – az FM új rendelete 2016. április 27-től hatályos

2016-04-27 10:30:38

Minden piaci szereplőnek, ki fa -vagy fatermékeket forgalmaz és vásárol, ki kell alakítania az EUTR rendszert, s egy bonyolult nyilvántartást kell vezetni azokról, valamint be kell jelentkeznie, nyilvántartásba kell vetetni magát az ellenző hatóságnál. A rendszerében szerepeltetnie kell a forgalmazott -vagy vásárolt termék kereskedelmi nevét, leírását, kitermelés szerinti országot, mennyiséget térfogat vagy darab szerint, a beszállító nevét, a kereskedő nevét, illetve a fa termék jogszerű forgalmazásához szükséges minden okmányt. Ez a "lánc" első szereplőjénél nem kis kihívás, egyéb piaci szereplőnél azonban jóval egyszerűbb feladat.

Milyen „forgalmazásához szükséges minden okmányt”?
A vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést igazoló minden szükséges okmányt!

EUTR

Uniós fa -és fatermékpiaci rendelet 6. cikk, A kellő gondosság elvén alapuló rendszerek (1) pont az alábbit tartalmazza:
a piaci szereplő rendelkezésére kell, hogy álljanak azon „okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fa és fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak.”

De ennek a jogszabálynak is meg kell felelni!
275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. § (1) pontja szerint építési termék „építménybe akkor építhető (-k) be, ha termék teljesítményét... teljesítménynyilatkozat igazolja.”

Azaz a Teljesítmény Nyilatkozat egy nélkülözhetetlen okmány, melynek a hiánya csak akkor fog „fájni”, ha büntetni is kezdenek!

Az EUTR szabályok megszegésének bírságtételeit szabályozó kormányrendelet

Igen sok hibás, téves, szabálytalan, összességében hamis teljesítmény nyilatkozat van jelen a hazai piacon az úgynevezett épületfa, fűrészáru, vagy szerkezeti fenyők vonatkozásában.
Érdemes pedig óvatosnak lenni, hiszen a „hamis teljesítmény igazolást” a BTK szankcionálja, s ez a tevékenység sorozatos, üzletszerű „elkövetés” esetén meglepően súlyos következményekkel járhat!

Jó tudni!
Az építési termékeket a 305/2011 EU rendelet V. melléklete különböző csoportokba, azaz  „teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszerekbe” sorolja be. Az úgynevezett épületfa, fűrészáru, vagy szerkezeti fenyő a 2+ rendszerbe tartozik, s ezen termékek esetén akkreditált intézet bevonását írja elő a jogszabály, aki lefolytatja a tanúsítást, s kiállítja az EK-Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt. Kizárólag ennek a dokumentumnak a birtokában lehet – jogszerűen – a Teljesítmény Nyilatkozat kiállítani!
Ezek a termékek nem a 4 -es rendszerbe tartoznak!
Hamisnak tekinthető tehát az a Teljesítmény Nyilatkozat, mely erre a rendszerre hivatkozik!
(A ragasztott fa tartók forgalmazása szintén tanúsítási eljárás lefolytatásához kötött.)

Jó tudni!
A Teljesítmény nyilatkozatot kizárólag a termék gyártója állíthatja ki, a forgalmazó nem!

Készüljön hát fel, ne kockáztassa vállalkozása működését!

Ajánljuk szolgáltatásainkat:

  • üzemi gyártásellenőrzési rendszerek kidolgozása, tanúsítások előkészítése,
  • minőségügyi megbízotti feladatok ellátása, kapcsolattartás az akkreditált tanúsítóval,
  • EUTR rendszerek kidolgozása, működtetése.

Referenciánk?
Magyarország két piacvezető fakereskedelmi vállalkozása.
Keressen minket telefonon, vagy a kohe@invitel.hu elektronikus címen!

A link elhelyezve 2016.07.01.-én:
Egy hónap haladék EUTR ügyben, a DDS-t pedig már régen alkalmazni kellene

A link elhelyezve 2016.08.06.-án:
Fakereskedők a számok tükrében - 2015.

A link elhelyezve 2016.09.20.:
Uniós jóváhagyás a magyar EUTR rendszer működéséhez

A link elhelyezve 2016.10.06.-án:
Friss EUTR GYIK a NÉBIH-EI-nél

A link elhelyezve 2016.11.20.-án:
Megnyílt az EUTR regisztrációs oldal, határidő: 2017. január 31.

A link elhelyezve 2016. 12. 19.-én
A NÉBIH frissítette az EUTR online nyilvántartási rendszerét

A link elhelyezve 2017. 01. 21.-én
A NÉBIH frissítette az EUTR online nyilvántartási rendszerét

A link elhelyezve 2017. 03. 05.-én
Mintegy négyezren már bejelentkeztek az EUTR hatósági nyilvántartásba

A link elhelyezve 2017. 03. 12.-én
Eredetigazolás nélküli tűzifát zárolt a NÉBIH

A link elhelyezve 2017. 05. 05. -én
Faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzés - 2017

A link elhelyezve 2017. 06. 17. -én
EUTR ügyben 5 tagállam hatóságai egyeztettek

A link elhelyezve 2019. 08. 24. -én
Jogszerű faanyag-kereskedelemmel a magyar erdők védelméért