Meddig alkalmazható az 5% ÁFA?

2021-12-15 10:07:32

Az 5%-os adómérték kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabályokat az Áfa tv. 2023. január 1-jétől hatályos 348. §-a határozza meg, amelynek értelmében az 5%-os adómérték 2022. december 31-ét követően, de 2026. december 31-ig átvett, jóváírt előlegekre és teljesített értékesítésekre is alkalmazandó, ha

  • építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére az építési engedély 2022. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2022. december 31. napján bejelentették.

Ha tehát Ön megtervezteti házát, s a  tervek 2022. december 31. -ig hiánytalanul feltöltésre kerülnek az ETDR rendszerbe, az Ön házát 2026. december 31. -ig 5% ÁFA -val lehet megépíteni!
Irány a tervező, de tudnia kell, hogy mi is tervezünk, s azt is, hogy lesz nagyüzem a tervezőknél!

 6. §    
Az Áfa tv. a következő 348. §-sal egészül ki:          
„348. § E törvény 2022. december 31-én hatályos 3. számú melléklet I. részében foglalt táblázat 50. és 51. sora szerinti lakóingatlan-értékesítés általános forgalmi adó mértékére a 2022. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a 84. § szerint megállapított időpont a 2023. január 1. napjával kezdődő és a 2026. december 31. napjával záruló időszakra esik, feltéve, hogy

a) építési engedélyhez kötött építési munka esetén a lakóingatlan építésére az építési engedély 2022. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy        
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2022. december 31. napján bejelentették.”