Az Etikai Bizottság 1/2011.(08.22.) számú határozata - Arcus-Bau KFT. Szolnok

2011-08-29 08:54:43

                              Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete                                                                                     Etikai Bizottsága Határozat
                                    Határozat száma: E.B. 1/2011.(08.22.)

 

Tárgy: Stoffa Gábor és Balogh Nóra (Felsőzsolca, Arany J.u.36.) panasza az Arcus-Bau Kft. képviseletében Zsák Lajos ellen.

Az előzményekben és a Kö.H.E. Etikai Bizottsága állásfoglalásában ismertetett tények alapján az E.B. az alábbi határozatot hozza:

A Felsőzsolcán az Arcus-Bau KFT. kivitelezési munkálatokat végzett, Stoffa Gábor és Balogh Nóra megrendelők részére. Megrendelők a 2010.-es árvízben elvesztették ingatlanjukat és ingóságaik nagy részét. A kivitelezési munkák 2010. 09. 13.-án megkezdődtek és 2011. 01. 11. – én befejeződtek. Az átadáskor, és a bentlakást követően minőségi kifogásokat, észrevételeket tettek a kivitelező munkáival kapcsolatban (szavatossági igény), és bizonyos, az általuk kivitelezési hibának vélt elváltozások vonatkozásában javításokat kértek. Az E. B. 2011. 06. 05. – én helyszíni szemlét tartott, és az előző dokumentumokban megtette állásfoglalását az üggyel kapcsolatban. Az állásfoglalás végén ajánlatot tett megrendelőknek és kivitelezőnek a megoldásra. Itt határidőket szabott meg, illetve határidőt kért kivitelezőtől az E.B. által is jóváhagyott hibák javítására.

Erre az állásfoglalásra CSAK megrendelő tett írásbeli észrevételt, kivitelező nem!

Mivel kivitelező nem tett kifogást, így az E.B., az Arcus-Bau KFT. részéről elfogadottnak tekintette az E.B. Állásfoglalását.

Mindezeket mérlegelve az Etikai Bizottság az alábbi határozatot hozza:

Az E.B. felszólítja az Arcus-Bau KFT.-t, hogy a Kö.H.E. tagjához méltóan álljon helyt a jogos szavatossági igények vonatkozásában, és a jogos, az E.B. állásfoglalása szerint is helytálló kivitelezési hibákkal kapcsolatban. Erre vonatkozó reagálásra a kivitelező részéről a határozat kézhezvételétől számított öt munkanapot határozott meg a Bizottság. Amennyiben ezen idő alatt nem történik a megrendelők számára is megnyugtató intézkedés, akkor az E.B. javasolja az Arcus-Bau KFT. ÉME jogának végleges megvonását, valamint egyesületi tagsági viszonyának megszüntetését, vagyis a csoportból való kizárását. Ezzel egy időben a Bizottság kezdeményezi a rendelkezésre álló média, internet stb. megosztó portálokon az Arcus-Bau KFT. vonatkozásában hozott elmarasztaló határozat közzétételét, nyilvánosságra hozatalát.

Összegzés: Az Etikai Bizottság feladata, hogy a Kö.H.E. tagjai az Etikai Kódex szellemében végezzék a kivitelezéseiket, és a kivitelezéssel kapcsolatos bejelentéseket mind a megrendelők, mind a kivitelezők érdekében kivizsgálja. Az E.B. a vizsgálat során megállapítja, hogy a bejelentés jogos, vagy sem és alapos vizsgálat után állásfoglalást készít, ahol megoldási javaslatokat tesz a két fél számára, a hosszas polgári peres eljárások kiküszöbölése érdekében. A műszaki kérdésekben szakértőket vonhat be, amennyiben erre szükség van.

Az E.B. költségtérítését az elmarasztalt fél fizeti meg, illetve felelősség megosztásnál részarányos fizetés terheli a feleket. Erről az Etikai Kódex pontosan rendelkezik!

Jelen esetben, mivel a műszaki hiányosságok a kivitelező hibájának róhatóak fel, így az Arcus-Bau KFT.-t terheli ez a költség. Ez jelen esetben 52.000.-Ft+ÁFA azaz 65.000.-Ft befizetési kötelezettséget jelent a kivitelező számára. Ezt a számlát 2011. 09. 01.-én az E.B. kiküldi az Arcus-Bau KFT. részére. Ez az összeg az üggyel kapcsolatos kiszállások, telefonok, postaköltségek, valamint az Etikai Bizottság tagjainak díjait tartalmazza.

Az üggyel kapcsolatban felmerül a Kö.H.E. belső ellenőrzésének a szerepe is. A belső ellenőr az helyszíni ellenőrzését a szerkezetek lezárása előtt kell elvégezni, mirlőtt a szerkezet lezáráse megtörténik, de az épület ezen munkanemre elő van készítve. Tehát az ÉME szerinti rétegek már be vannak építve a falszerkezetbe! Ekkor ellenőrizhető a teljes rétegrend, illetve a rétegrendben szereplő anyagok korrekt beépítése. Amennyiben ez az ellenőrzéskor nem így van, újabb ellenőrzés szükséges! Így nem fordulhat elő, hogy alacsony testsűrűségű és más minőségű hőszigetelés kerül beépítésre, szigetelésvédő ritkított deszkázat nélkül, mint a Felsőzsolcai építkezés esetén, valamint a tetőfólia összeszabdalva áll a cserép alatt. Ezek a hibák szembetűnőek a teljesség igénye nélkül!

Itt szeretném megjegyezni, hogy a Kö.H.E. tagsága egységesen nyilvánította ki a véleményét az ilyen jellegű kivitelezőkkel szemben, és azonnali kizárást javasoltak!

Az Arcus-Bau KFT. ügyvezetőjének az E.B. az alábbiakat javasolja.

Amennyiben ezen a területen szeretné a vállalkozását továbbra is vezetni, akkor érdemes megfontolni a helytállás szerepét. Lehet, hogy pénzügyileg nem rentábilis az ilyen jellegű garanciális javítás, de a kivitelezőknek úgy kell dolgozniuk, hogy hiba nélkül, első osztályú minőségben végezzék a kivitelezést és az esetleges kivitelezési hibák kijavítását a vállalási összegben be kell kalkulálniuk. Aki nem így képzi az árakat, az megkárosítja a megrendelőt, és a hamis, nyomott árakkal munkát vesz el a többi korrekt kivitelezőtől. Egyik magatartással sem tudunk azonosulni, az ilyen kivitelezőnek nincs helye sem a Kö.H.E. tagjai között, sem a magyar építőiparban!

Amennyiben az Arcus-Bau KFT. továbbra sem reagál érdemben, akkor az E.B. a fentiekben felsoroltak szerint fog eljárni, és a panaszosoknak a polgári peres eljárást fogja javasolni.

Kelt: Gödöllő, 2011. augusztus 22.

A Kö.H.E. Etikai Bizottság nevében

                                                                        Horváth Csaba E.B. elnök

 

 

A határozatot írásban és elektronikus levélben az alábbiak kapják:

  • Balogh Nóra és Stoffa Gábor megrendelők Felsőzsolca
  • Arcus-Bau KFT. kivitelező Szolnok
  • Kö.H.E. Hódmezővásárhely.