Könnyűszerkezetes épületek jogszerű létesítésének fontos keretfeltételei

2021-06-30 18:29:31

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ
könnyűszerkezetes épületek jogszerű létesítésének fontos keretfeltételei

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítását, az építési termékekre vonatkozó teljesítményigazolást, az úgynevezett teljesítmény nyilatkozat kiállításának feltételeit 2013. július 1. –től hazánkban is UNIO –s keretjogszabály részletezi (Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete). Minden tagállamnak azonosak tehát a keretszabályai, azonban az azon belüli szigorításokra van lehetőségük. Az UNIOS rendelet bevezetésével egy időben Magyarországon is hatályba lépett egy pontosító, magyarázó nemzeti rendelet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet). Több más rendelet –és szabvány mellett alapvetően ezen rendelkezések érvényesek a könnyűszerkezetes épületek, készházak fal –és födémtípusaira is függetlenül attól, hogy az fém –vagy favázas, valamit attól is, hogy üzemben –vagy a kivitelezés helyszínen kerülnek összeállításra.    
A szabályozás egységes!


Azon szerkezeteket, építési készleteket (több elemből összeállított építési termékek pl. kéményrendszerek, vagy a könnyűszerkezetes épületek, készházak fal –födém típusai), építési termékeket, melyre nincs UNIO –s vagy nemzeti szabvány, a terméktulajdonságok megállapítása érdekében –és annak megállapítása érdekében, hogy az alapvető terméktulajdonságok az adott épülettípusra vonatkozó követelményeknek megfelelnek, vagy sem –, úgynevezett akkreditált vizsgálóval be kell vizsgáltatni. Hazánkban a könnyűszerkezetes épületek, készházak fal –és födémtípusai vonatkozásában az akkreditált intézet az ÉMI Nonprofit KFT. Vannak olyan terméktulajdonságok, melyek számítással, s vannak olyanok, melyek laboratóriumi vizsgálattal állapíthatók meg, de ez függhet a felhasznált elemektől is. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint szakhatóság szakmai álláspontja szerint azonban a tűzállósági határérték, mint teljesítmény adat megállapításának „hiteles forrása kizárólag akkreditált laboratórium lehet”, mely szerepel az érvényben lévő TvMI –ben is!

A vizsgáló a vizsgálat megkezdése előtt megállapítja, hogy a vizsgálatra átadott mintadarabok az UNIO –s rendelet melléklete szerinti építési termék csoportok közül melyikbe sorolhatók be (rendelet V -ös melléklet), melynek alapvető jelentősége van! A vizsgálat tárgya tehát midig építési termék, azaz arra az építési termékekre vonatkozó szabályok érvényesek. Ebből az is következik, hogy a teljesítmény nyilatkozat dokumentum kiállítása – mely annak teljesítmény adatait tartalmazza –, ebben az esetben nem megkerülhető!

A teljesítmény adatokat (pl. tűzállósági határérték, hang gátlás stb.) a vizsgáló állapítja meg, melyeket rögzít a vizsgálatok befejezése után összeállított vizsgálati dokumentációban (ETA, NMÉ). A könnyűszerkezetes épületek –fal és födémtípusai a 305 -ös rendelet V -ös melléklete szerint 1 –es rendszerbe (építési termék csoportba) tartoznak, mely rendszerbe tartozó építési termékek teljesítmény nyilatkozata kizárólag abban az esetben állítható ki jogszerűen, ha a mintadarabok szerinti gyártás (építési termék gyártás) külső felügyelet mellett folyik, s a felügyeletet ezen termékcsalád vonatkozásában a Tanúsító az úgynevezett „Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány” kiállításával igazolja.
A gyártást Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszer (ÜGYE) kidolgozásával kell leszabályozni, melyet a Tanúsító hagy jóvá, s a gyártást rendszeresen (alap esetben évente egy alkalommal) ellenőrzi. Amennyiben a tanúsítvány visszavonásra kerül (sikertelen audit), jogszerűen ezt a tevékenységet nem lehet tovább folytatni, azaz önmagában a vizsgálati dokumentáció (NMÉ, ETA) megléte nem elegendő a teljesítmény nyilatkozat kiállításához (retorzió: BTK). Fontos tudni, hogy a jogszabály NEM TESZ KÜLÖNBSÉGET az üzemben, vagy a kivitelezés helyszínén folyó munkálatok között, valamit azt, hogy a Tanúsítvány legfeljebb 1 évig érvényes, azt sikeres audittal meg kell újíttatni!

ÉMI Nonprofit KFT.: https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/epitesi_termekek_forgalmazasa.html


Összefoglalva:

A jogszerűséghez tehát szervezetünk szakmai álláspontja szerint (figyelemmel a TvMI -re) szükséges egy vizsgálati dokumentáció (vagy valamilyen jogosultság megszerzése az arra való hivatkozásra, melyre van jogi lehetőség), valamint egy tanúsítási eljárás lefolytatása után a Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány megszerzése. Nem megfeledkezve arról, hogy a gyártás folyamatos külső felügyelete nem kerülhető meg, s a Tanúsítvány fenntartásának feltételei a sikeres éves auditok!
A fenti dokumentumok megszerzésének várható időtartalma – bevizsgálni kívánt faltípus számától függően – több évet is igénybe vehet, költsége jelentősen meghaladhatja a nettó 10 millió forintos nagyságrendet!

Az előbbiekből az is következik, hogy a bevizsgált panelek összeállításának befejezéséig – függetlenül attól, hogy az egy üzemben, vagy a kivitelezés helyszínén történik – az azt végző vállalkozás nem kivitelező, hanem GYÁRTÓ, s rá az építési termékek gyártójára vonatkozó szabályok az érvényesek (pl. felhasználási útmutató, beépítési útmutató stb.) Ezen szakaszra – ha kizárólag a jogszabályokat tartjuk szem előtt –, az építésügyi hatóságok hatásköre sem terjed ki függetlenül attól, hogy a gyártás a kivitelezés helyszínén –vagy üzembe folyik! Jogilag a gyártás –és kivitelezés elkülönül egymástól!

Teljesítmény nyilatkozat: Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítmény adatait (terméktulajdonságait) hitelesen igazolja.

Mi a teljesítmény nyilatkozat?

Mi az NMÉ és mi az ETA?

ÉMI engedély, NMÉ tanúsítvány, ÉMI tanúsítvány, ÉMI minősítés

Kelt.: Hódmezővásárhely, 2020-06-30.
Hársasi Tibor
 

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?