ÉMI engedély, NMÉ tanúsítvány, ÉMI tanúsítvány, ÉMI minősítés

2023-10-28 11:32:56

Mik ezek a kifejezések:
ÉMI engedély, NMÉ tanúsítvány, ÉMI tanúsítvány, ÉMI minősítés

Ha van egy kis ideje, szívesen segítünk egy pici rendet tenni, de sajnos nem tudjuk rövidebbre fogni.

Első -és legfontosabb, hogy ezeket a köznyelvben létező kifejezéseket, a szakember, pontosabban az, aki tényleg ért is ehhez a szakterülethez, még véletlenül sem használja.

Hogy miért?

Mert az ÉMI Nonprofit KFT. nem minősít, nem ad ki semmiféle engedélyt, hanem vizsgál, tanúsít és felügyel. Egyébként önmagában nem ezektől lesz a könnyűszerkezetes és készház jó minőségű, hanem a Vállalkozás saját maga részére összeállított és egy tanúsító által leellenőrzött-elfogadott (tanúsított) minőségbiztosítási rendszer betartásától. S rögtön feltűnhet, hagy van ugyan tanúsítvány, de az a gyártás leszabályozását jelenti, nem valamiféle termék –vagy házminőséget, bár nyilván hatással van arra. Ennek a minőségbiztosítási rendszernek a kialakítása jogszabályi kötelezettség, s erre lenn visszatérünk!

Azért ne ijedjen meg, ha Ön csak egy könnyűszerkezetes házat akar építtetni, nem kell ezt Önnek megtanulni, csak akkor olvassa el, ha érdekli!

A lényeg:

 1. Amire nincs szabvány
  Amely termékre, szerkezetre, technológiára nincs nemzeti, vagy UNIO-s szabvány, azokat felhasználás/forgalmazás/beépítés előtt úgynevezett akkreditált intézettel (pl. ÉMI Nonprofit KFT.) be kell vizsgáltatni azzal a céllal, hogy kiderüljön, azok megfelelnek –e bizonyos követelményeknek. Tűzállósági határértékek számítására (külső tűz-belső tűz, hány percig áll ellen ezeknek a fal, melyre van minimum követelmény) az újabb szigetelő anyagok alkalmazása esetén (pl. fagyapot szigetelés, cellulóz szigetelés stb.) nincs számítási módszer, azaz a laboratóriumi vizsgálat (égetés) az egyetlen út. Ha viszont valamit be kíván vizsgálni az akkreditált labor, először besorolja a vizsgálandó mintadarabot a 305/2011 EU rendelet V -ös melléklete szerinti valamely építési termék csoportba. Ezért a bevizsgált könnyűszerkezetes fal-födém építési termék ugyanúgy, mint egy tégla, s annak kísérő dokumentuma nem más, mint a jogszabályokban rögzített Teljesítmény Nyilatkozat, azaz nem NMÉ és nem is tanúsítvány pláne nem ÉMI engedély!

  ÉMI Nonprofit KFT.: https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/epitesi_termekek_forgalmazasa.html
 1. NMÉ = Nemzeti Műszaki Értékelés   
  Ez egy vizsálati-értkelő dokumentum, mely tartalmazza egy –vagy több mintadarab vizsgálati eredményeit (bizonyos követelményeknek való megfelelést), valamint előírásokat arra nézve, hogy mit kell még tenni ahhoz, hogy a bevizsgált mintadarabokkal megegyező termékek forgalomba hozhatók és beépíthetők legyenek épületben, mert még van ezzel dolog bőven. Ez a dokumentum nem engedély, nem jogosít fel sem forgalmazásra sem beépítésre! A NMÉ hivatkozásai nemzeti szabványokra történnek (pl. MSZ), amit más országban nem lehet értelmezni.
   
 2. ETA = European Technical Assessment (Európai Műszaki Értékelés)    
  Ugyanaz, mint az előző, csak UNIO-s szabványokra hivatkozik, tehát értelmezhető az egész Európai UNIO területén.
   
 3. Teljesítmény adat   
  Szerencsétlen fordítása ez a 305 –ös UNIO –s rendeletnek, a „magyar fülnek” szokatlan, hiszen nekünk mondjuk, egy autónak van teljesítmény adata (kW/Lóerő), nem pedig pl. egy épületfának. Pedig de, az épületfa nedvességtartalma az annak az építési terméknek az egyik teljesítmény adata! A könnyűszerkezetes falak percben megadott tűzállósági határértéke azok egyik teljesítmény adata (hiszen tudjuk, hogy a bevizsgált könnyűszerkezetes fal is építési termék).
   
 4. ÜGYE = Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszer (az ISO 9001 elemeire épülő minőségbiztosítási rendszer)    
  Alkalmazásának oka az NMÉ/ETA szerinti mintadarabok mért (deklarált) és az ezekbe a dokumentumokba az akkreditált vizsgáló által rögzített teljesítmény adatok állandóságának biztosítása a gyártás leszabályozásával. Ez olyasmit jelent, hogy az állandó minőség biztosítása, ami maga után vonja az állandó teljesítményadatokat is. Erre akkor is szükség van és alkalmazni kell, ha a bevizsgált termék előállítása (könnyűszerkezetes fal és födém), azaz annak gyártása nem üzemben, hanem a kivitelezés helyszínén folyik. A jogszabályok szerint ennek a minőségbiztosítási rendszernek a betartását egy külsős vállalkozással, úgynevezett tanúsítóval (pl. ÉMI Nonprofit KFT.) kell felügyeltetni.
   
 5. Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány           
  Megszerzését az NMÉ/ETA írja elő, azaz ha van NMÉ -vagy ETA, lehetőség nyílik ennek a dokumentumnak a megszerzésére.
  Megléte a Teljesítmény Nyilatkozat kiállításának feltétele, a teljesítmény (-ek) állandóságát igazoló hiteles dokumentum, mely azonban nem helyettesíti a Teljesítmény Nyilatkozatot. Az előző pont szerinti felügyelt ÜGYE működtetését igazolja, kizárólag a tanúsító állíthatja ki, aki felügyeleti ellenőrzést (tanúsítvány érvényben tartó ellenőrzés) évente 1-2 alkalommal végez, a köznyelv ezt nevezi auditnak. Ha sikertelen az audit, nem hosszabbítja meg a tanúsítvány érvényességét, melynek érvényességi ideje MAXIMUM EGY ÉV! Azonban ha nincs tanúsítvány, nincs jogszerű forgalmazás, mert Teljesítmény Nyilatkozat nélkül nem lehet építési terméket épületbe beépíteni! Bár ez nem zavar sokakat, retorzió nincs, mert sajnos sokszor a Hatóság sem ért hozzá!
   
 6. Teljesítmény Nyilatkozat      
  Ennek kiállítása a végső cél, az előző 6 pont az ide vezető út stációi! Hiányában nem lehet építési terméket forgalomba hozni és beépíteni épületbe. Ez a dokumentum tartalmazza hitelesen a termék alapvető teljesítmény adatait (termékjellemzőit), melyeket az akkreditált labor (pl. ÉMI Nonprofit KFT.) ad meg az NMÉ/ETA vizsgálati dokumentumban. A teljesítmény nyilatkozat kiállítója a termék gyártója, ennek a dokumentumnak van minimális kötelező adattartalma, s a teljesítmény nyilatkozat minta része az ÜGYE dokumentációnak.   A teljesítmény nyilatkozat kiállítója kizárólag a tanúsítvány tulajdonosa lehet akkor is, ha valamilyen jogviszonyban valaki más gyártotta azokat le. Az NMÉ/ETA rögzíti, miszerint a gyártó (nem kivitelező) az NMÉ és a Tanúsítvány tulajdonosa, s övé a gyártói felelősség (üzenjük a papírokat pénzért adóknak)!
  Mi a teljesítmény nyilatkozat?

A hozzáértőnek tehát ezt kellene kérni: teljesítmény nyilatkozatok

Ezzel a Teljesítmény Nyilatkozattal annyi baj azonban van, hogy a teljesítmény nyilatkozatot az adott termékhez annak gyártása befejeztével beazonosíthatóan módon kellene kiállítani, nem pedig előre, hogy majd ilyen lesz. A bank viszont előre kéri az „ÉMI engedélyt”, talán erre jó lehet egy érvényes Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány másolat, amin szerepel a vállalkozás neve is, s ha az azonos a Kivitelezővel, vagy Alvállalkozójával, akkor nagy baj nem lehet, mert ha van tanúsítvány, biztos, hogy van NMÉ, de ha van NMÉ, nem biztos, hogy van tanúsítvány. Érvényessége leellenőrizhető. Mi egyébként az utolsó hitelrész kifizetését az akkorra már kiállított Teljesítmény Nyilatkozat bemutatásához kötnénk, találkoztunk már ilyen bankfiókkal!
A szervezetünk kialakított egy hiteles igazolás rendszert a fenti probléma magoldására, mely dokumentum része a minőségbiztosítási rendszerünknek.

Kinek kellene a fentiekkel tisztába lenni?

 1. az építésfelügyelőknek,
 2. az építész –és statikus tervezőnek,
 3. a műszaki ellenőrnek,
 4. a felelős műszaki vezetőnek,
 5. a könnyűszerkezetes házak építését finanszírozó bankoknak,
 6. a biztosító társaságoknak,
 7. és természetesen annak, aki vállalkozásként könnyűszerkezetes házakat épít.

S Ön szerint tisztába vannak vele?

Míg egy biztosító társaság fizet, ha leég egy könnyűszerkezetes ház anélkül, hogy leellenőrizné, a falak-födémek tűzállósági határértékei le lettek -e jogszerűen igazolva, mert hát van az ablakon kidobni való pénze, addig tudható, hogy nem ért hozzá!

Míg a hazai piacvezető bank listáján (is), a hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok felsorolása között ez szerepel: ÉMI/NMÉ engedély (könnyűszerkezetes ingatlan esetén), addig tudható, hogy nem ért hozzá.

Míg egy statikus azt gondolja, hogy az „ÉMI minősített” ház szerkezete nem igényel legalább tartószerkezeti ellenőrzést, addig tudható, hogy nem ért hozzá.

Míg egy tervező a műszaki leírásban teljesen jogkövető módon ugyan lehivatkozza az NMÉ vagy ETA és a Tanúsítvány számát, de azt is leírja, hogy a bevizsgált falak fa szerkezetét tűzvédőszeres kezeléssel kell ellátni, addig tudható, hogy ő sem ért hozzá.

Míg egy műszaki ellenőr NMÉ –t kér a kivitelezőtől, nem teljesítmény nyilatkozatot, addig tudható, hogy nem ért hozzá.

Addig, míg egy kivitelező a felelős műszaki vezetője biztatására az e-naplóba az NMÉ előlapját –vagy a Termék Teljesítmény Állandósági tanúsítványt tölti fel, addig tudható, hogy egyik sem ért hozzá!

Aki egy öt évvel korábbi keltezésű Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt bármilyen egyéb információkérés nélkül elfogad, nem ért hozzá.

… és még sorolhatnánk!

Ezt a három mondatot nem ártana megtanulni minden érintettnek:

 • Ha van NMÉ vagy ETA, nem biztos, hogy van Tanúsítvány, de ha van Tanúsítvány, biztos, hogy van NMÉ vagy ETA.
 • Ha nincs Tanúsítvány, hiába van NMÉ vagy ETA, nincs Teljesítmény Nyilatkozat, azaz nem lehet épületbe beépíteni a terméket (könnyűszerkezetes falat-födémet).
 • Az NMÉ –vagy ETA önmagában semmire nem elég, az nem engedély, nem tanúsítvány, csak egy vizsgálati-értékelő dokumentum.

S talán ideje lenne már túllépne ezeknek a követelésén:

 • NMÉ, ami semmire nem jogosít fel,
 • „ÉMI engedély”, ami nem létezik.

Fontos!

Az NMÉ és ETA mindenki számára teljes terjedelmében elérhető NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK, nem valami homályos titkos anyag!

NMÉ leellenőrizhető itt: http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/nme.html

ETA leellenőrizhető itt: www.eota.eu

A Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány érvényessége annak az UNIO-s akkreditált intézetnek a honlapján ellenőrizhető le, amelyik azt kiállította, ez elvben bármelyik UNIÓ-s intézet lehet, de szerepel a Tanúsítványon.

Az NMÉ, ETA és a Tanúsítvány is névre szól, van tehát tulajdonosa. Amennyiben az NMÉ vagy ETA tulajdonosa tudta nélkül ezeket tervezéshez felhasználják, sérelem nem történik. Azonban a más tulajdonát képező NMÉ –re, ETA –ra, valamint a Tanúsítványra való hivatkozással könnyűszerkezetes falak gyártását –vagy kivitelezést végezni jogszabályellenes és BTK szerinti csalás. Tapasztalatunk szerint azonban nincs jogász, szakértő, aki ehhez igazán értene, pedig lenne jövője. Tondach cserepet sem gyárthat bárki, de cserepet igen.

Nem minden építési termék csoportba kötelező a tanúsítvány, de a könnyűszerkezetes épületek fal és födémjei vonatkozásában (305/2011/EU Rendelet V. mellékle 1 –es rendszer) igen! Az UNIO-s tanúsítványon szerepel egy EK jelzés, a nemzetin nem, továbbá az előbbi alapján kiállított teljesítmény nyilatkozaton, s magán az előállított terméken is szerepeltethető CE jel, az utóbbinál nem.

A bevizsgált falak előállítója nem kivitelező, hanem gyártó, még akkor is, ha a gyártás nem üzemben, hanem a kivitelezés helyszínén folyik.      Mint fent többször leírtuk, a bevizsgált könnyűszerkezetes falak –és födémek építési termékek, az előállítása gyártás, előállítója gyártó, akkor is, ha az a kivitelezés helyszínén történik. Egy építési termék gyártására azonban jogilag a kivitelezéshez kapcsolódó szakembereknek (pl. műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, sértődés ne legyen, de az építésfelügyelőnek sem) ráhatása nem lehet. Egy téglagyárba sem mehet be egy műszaki ellenőr, hiszen az építési termék gyártása kizárólag a gyártó felelőssége. A kivitelezés helyszíne is lehet üzem, „virtuális üzem”, ezt egyébként tartalmazza az NMÉ is, s utal rá a Tanúsítvány is. 

Ki építhet készházat?
 

Ezeket is olvassa el:

Mi az NMÉ és mi az ETA?

NMÉ, ETA - könnyűszerkezetes épületek jogszerű létesítésének fontos keretfeltételei