Mi a teljesítmény nyilatkozat?

2021-06-22 16:29:08

Mi is az a teljesítmény nyilatkozat?

Építési termék a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) pontja szerint: "építménybe akkor építhető (-k) be, ha termék teljesítményét … teljesítménynyilatkozat igazolja."

A 305/2011/EU rendelet I. fejezet 7. cikk szerint
(1) Valamennyi forgalmazott termékhez mellékelni kell a teljesítménynyilatkozat... (4) ... annak a tagállamnak a nyelvén ... amelyben a terméket forgalmazzák.

Mi az építési termék teljesítménye?
A termék alapvető, az adott termékre jellemző lényeges tulajdonsága, amelynek a rá vonatkozó alapvető követelményt el kell érnie.
Tulajdonság? Pl. 0,15 W/m2 K
Követelmény? Pl. a homlokzati fal minimálisan maghatározott hő-átbocsátási tényezője (küszöbszint 0,24 W/m2 K )!

Mi a teljesítmény nyilatkozat?
Az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét hitelesen igazolja.

Ki állíthatja ki a teljesítmény nyilatkozatot?
A gyártó, vagy olyan forgalmazó, aki bizonyos gyártói feladatokat is végez

Tudta Ön?
Mivel a bevizsgált falak/födémek építési termékek, az azokat összeállító vállalkozás azok elkészültéig nem kivitelező, hanem gyártó, s teljesítmény nyilatkozatot kell kiállítania azokról. Ez így van akkor is, ha a falak/födémek összeállítása nem üzemben, hanem a kivitelezés helyszínén folyik!

A teljesítmény nyilatkozatnak van kötelező adattartalma:
305/2011/EU rendelet III. melléklete

Azonosítási száma: …………………………..  (pl. számlaszám, száll. lev. szám, kézzel is ráírható)
A terméktípus egyedi azonosító kódja:
2. Felhasználás célja(i):
3. Gyártó:
4. A meghatalmazott képviselő:
5. Az AVCP-rendszer(ek):  1+ rendszer, 1 rendszer, 2+ rendszer, 3 rendszer, 4 rendszer (vagylagos)
6a. Harmonizált szabvány:
       Bejelentett szerv(ek):
6b. Az európai értékelési dokumentum:
      Európai műszaki értékelés:
     A műszaki értékelést végző szerv:
     Bejelentett szerv(ek):
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):
8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:
Ez a szövegezés:
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy neve, aláírása –és keltezés


Mi az az AVPC rendszerek?
Fontos, hogy az építési termékek több csoportba vannak beosztva, ezt így hívják:

  • angolul Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVPC)
  • magyarul A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése rendszere

Ez meghatározza a teljesítmény nyilatkozat kiállításának módját/feltételeit is!
(305/2011/EU rendelet V. melléklete)

Termékcsoportok/rendszerek felsorolása 305/2011/EU rendelet jelenleg hatályos V. melléklete szerint lehet:
1+ rendszer, 1 rendszer, 2+ rendszer, 3 rendszer, 4 rendszer
Ha ez hiányzik a teljesítmény nyilatkozatról, az biztos, hogy KAMU!

A könnyűszerkezetes épületek és készházak bevizsgált fal -és födémrendszerei építési termékek, tehát teljesítmény nyilatkozatot kell azokról
kiállítani!!

Kelt.: 2021.06.22.
Hársasi Tibor

Feltétlenül olvassa el ezt is: ÉMI engedély, NMÉ tanúsítvány, ÉMI tanúsítvány, ÉMI minősítés

 

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Könnyűszerkezetes készház négyzetméter (m2) ár

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?