Mi az NMÉ és mi az ETA?

2018-03-11 12:55:23

NMÉ = Nemzeti Műszaki Értékelés

Korábban, mikor még a 3/2003 –as magyar rendelet érvényben volt (2013. július 1 előtt) úgy hívták az ezt megelőző dokumentumot, hogy ÉME. A 2013. július 1. –től Magyarországon is érvényben lévő 305/2011 EU rendeletet kiegészítő 275/2013 –as magyar rendelet „vezeti be” ezt a kifejezést. A hivatkozott UNIOS rendelet ETA –nak (European Technical Assessment) nevezi, s az, az UNIO –s szabványokra hivatkozik, míg az NMÉ magyar szabványokra (MSZ). Ezért az NMÉ nem értelmezhető mondjuk Párizsban, tehát ez a dokumentum ott nem is használható semmire!

Az NMÉ nem más, mint mintadarabok vizsgálati dokumentációja, a vizsgálat eredményeit tartalmazó értékelés.

Csak a dilettáns mondja azt, hogy NMÉ tanúsítvány, vagy ÉME tanúsítvány.

Csak a dilettáns mondja azt, hogy NMÉ tanúsítvány, vagy ÉME tanúsítvány!
 

Mit érdemes tudni az NMÉ –ről?

 • Az NMÉ nem tanúsítvány, de előírja annak megszerzését (NMÉ II. 3.3.3. pont).
   
 • Az NMÉ nem a termék adott felhasználásra való alkalmasságát állapítja meg, hanem a teljesítménynyilatkozat (korábban megfelelőségi nyilatkozat) kiállításának alapjául szolgál (NMÉ I. 10. pont).
   
 • Az NMÉ nem helyettesíti a termék forgalmazásához, beépítéséhez bármely más jogszabály által előírt egyéb szükséges engedélyeket, igazolásokat (pl. környezet- és vagyonvédelmi, közegészségügyi, építési hatósági), és a termék teljesítmény állandóságával kapcsolatos dokumentumokat (pl. termék tanúsítvány, üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány, terméktípus meghatározásának jegyzőkönyve, teljesítménynyilatkozat) - NMÉ I. 8. pont.
   
 • Az NMÉ –t egy akkreditált vizsgáló labor állíthatja ki, hazánkban az ÉMI KFT.
   

Mit tartalmaz az NMÉ?

 • Az NMÉ tartalmazza a bevizsgált MINTADARABOK vizsgálati eredményeit (a vizsgálattal megállapított terméktulajdonságokat) s azt, hogy milyen egyéb feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy a cég a „termékét” forgalomba hozhassa, beépíthesse épületbe.
   
 • Az NMÉ tartalmazza azt, hogy ebben a termékcsoportban (1-es rendszer, könnyűszerkezetes épületek falai, födémjei) egy tanúsítási eljárás lefolytatása is szükséges, s annak eredményes lefolytatása esetén a Tanúsító kiállítja az úgynevezett Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt. Azaz Tanúsító felügyeletével állíthatók össze (gyárthatók) a bevizsgált falak –és födémek. Ez a biztosíték arra, hogy nem lesznek rosszabbak az újonnan előállított „termékek” a bevizsgált mintadaraboknál (NMÉ II. 3. pont).
   
 • Az NMÉ tartalmazza azt, hogy - könnyűszerkezetes házak esetében - hiába van egy cégnek vizsgálati dokumentációja (NMÉ), ha nincs Tanúsítványa, mert az utóbbi esetben - a törvény szerint – a cég nem építhet könnyűszerkezetes házat (a cikk írása napján az ÉMI KFT. nyilvános adatbázisa szerint pl. az A-179/2016 számú NMÉ tulajdonosa, a Ráczkövi KFT.6000 Kecskemét, Méntelek 126/a., vagy az A-51/2015 számú NMÉ tulajdonosa, az MB Nord KFT. 6000 Kecskemét, Forradalom utca 20.).
   
 • Az NMÉ tartalmazza azt, hogy a könnyűszerkezetes falak –és födémek, a legszigorúbb építési termékcsoportba tartoznak (305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V -ös melléklete szerinti 1-es rendszer), azaz azok építési termékek (NMÉ II. 3.1. pontja).
   
 • Az NMÉ tartalmazza a bevizsgált termékek gyártója nevét (előlapon).
   
 • Az NMÉ tartalmazza azt, hogy a termék gyártója minden egyes falra –és födémre külön-külön köteles kiállítania az úgynevezett „Teljesítmény Nyilatkozatot”. Ezen a dokumentumon kell feltüntetni a vizsgálattal megállapított terméktulajdonságokat (pl. tűzállósági határérték, hőszigetelő képesség stb.), s még sok egyebet (NMÉ II. 3.2.2. pont).
   
 • Az NMÉ tartalmazza azt, hogy a Teljesítmény Nyilatkozat csak akkor állítható ki, ha a gyártó (a cég) az NMÉ –n kívül rendelkezik Teljesítmény Állandósági Tanúsítvánnyal (NMÉ II. 3.3.3.).
   
 • Az NMÉ tartalmazza a bevizsgált termékek felsorolását, azok általános –és konkrét leírását.
   

Mit érdemes megnézni egy NMÉ –ben?

 • Ki a gyártó (az NMÉ nem ruházható át másra NMÉ I. 3. pont).
   
 • Milyen tulajdonságú termékeket köteles beépíteni a gyártó a falakba és födémekbe, azaz ha például MSZ EN 13162; γ ≥ 40 kg/m3 kőzetgyapot van számára előírva, nem építhet be üvegszálat, vagy mondjuk rockwool multirock kőzetgyapotot sem (pl. a cikk megírásának napján az A-7/2015 számú NMÉ tulajdonosa, az A-Z-ig HÁZ Kft. 6900 Makó, Nagycsillag u. 16/a.).
   
 • Milyen „termékek” vannak bevizsgálva, azaz ha nincs például emelet közi födém, akkor csak földszintes épületet építhet a cég (van ilyen hazánkban, pl. előző pont szerinti NMÉ tulajdonosa).
   
 • Milyen terméktulajdonságokat állapított meg (deklarált) a vizsgáló, s az megfelel –e az adott épületre vonatkozó elvártnak, elvárt teljesítménynek (pl. közösségi épületeknél magasabb az előírás mint nyaraló épületnél).
   

Mi a teljesítmény nyilatkozat?

Ennek a dokumentumnak a kiállítását - mint fent olvashattuk - az NMÉ előírja, s ezt kell feltölteni az e-naplóba (275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 5. § (1) pontja szerint építési termék „építménybe akkor építhető (-k) be, ha termék teljesítményét... teljesítmény nyilatkozat igazolja.”)

Ezen a dokumentumon kell feltüntetni az építési termék (ez lehet bevizsgált termék is, mint a könnyűszerkezetes falak –és födémek) alapvető terméktulajdonságait.

A teljesítmény nyilatkozatot KIZÁRÓLAG A TERMÉK GYÁRTÓJA állíthatja ki, bevizsgált termék esetén az, akinek a nevére az NMÉ és a Tanúsítvány kiállításra került.

A jogszabály ellenesen –vagy hamisan kiállított teljesítmény nyilatkozatot kiállítója, az azt aláíró – ha azt üzletszerűen, haszonszerzési céllal állítja ki – 3 évig terjedő fegyházbüntetést kaphat (BTK), ha végre valaki ilyen pert kezdeményez.
 

Milyen adatokat kell, hogy tartalmazzon a teljesítmény nyilatkozat (jogszabály határozza meg, valamint rögzíti az NMÉ II. 3.2.2. pontja igy):

 • a nyilatkozat azonosítószámát,
   
 • a terméktípus egyedi azonosító kódját,
   
 • típus-, tétel- vagy sorozat számot vagy egyéb ilyen elemet, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását,
   
 • az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetését vagy rendeltetéseit,
   
 • a gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint értesítési címét,
   
 • adott esetben a meghatalmazott képviselőnek a nevét és értesítési címét,
   
 • az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert vagy rendszereket (azaz, hogy melyik építési termék csoportba tartozik az),
   
 • az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezését (ÉMI KFT) és azonosító számát, az általa kiadott NMÉ azonosítóját,
   
 • az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szervezet megnevezését, az általa elvégzett feladatok felsorolását,
   
 • a kiadott Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány azonosítóját, azaz a számát,
   
 • a termék teljesítményértékeit (termék tulajdonságait), melyeket a vizsgáló az NMÉ –ben megadott (NMÉ 3.2.2. pont),
   
 • az alábbi mondatokat:
  „A …………….. számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.”
  „E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.”
   
 • a gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személyt (név/beosztás), helyet/dátumot/aláírást.


Mielőtt aláírja a kivitelezésre vonatkozó szerződést, kérje el a vállalkozástól a Tanúsítványa számát, s követelje meg, hogy az szerepeljen a kivitelezési szerződésben. De figyeljen, nem az NMÉ (vagy ETA –esetleg még érvényben lévő ÉME) számát kérje, mert lehet, hogy NMÉ –je van, de Tanúsítványa nincs.   
S miért nincs?
Mert a tanúsító azt – valószinüleg a nem megfelelő minőségű munkavégzés miatt – esetleg visszavonta, vagy ugyanezért már ki sem adta. Van ilyen cég hazánkban, a cikk megírása napján például Kecskemét székhellyel, az A-179/2016 számú NMÉ, vagy ugyanezen városban az A-51/2015 NMÉ tulajdonosa!

Ha elkészült a könnyűszerkezetes háza, soha ne az NMÉ –t kérje a vállalkozástól, hanem az annak alapján –és Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány birtokában kiállított Teljesítmény Nyilatkozatot!

Az NMÉ teljes terjedelmében nyilvános dokumentum, bárki megnézheti itt: http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/nme.html
Regisztráljon, aztán jelentkezzen be, írja be a keresett cég nevét, vagy a megadott NMÉ számot, s minden kiderül, Ön mindent láthat!

Az NMÉ mellet mindig megtalálható a Tanúsítvány száma is, ha van! 
S ha nincs, akkor valami baj van a céggel ...

Az ETA dokumentumok „Brüsszelben” vannak nyilván tartava, itt: www.eota.eu
 

A cikk megírásának napján, Magyarországon információink szerint egy ÉME van még érvényben, száma A-198/1988, érvényes 2018. március 31. –ig. Azonban az www.emi.hu weblapon megtalálható információk szerint nincs meg a cégnek a dokumentumban előírt Tanúsítvány! Pedig nem akárki a cég!

Vonatkozó jogszabályok:

 • ETAG 007,
 • GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of TIMBER BUILDING KITS Edition November 2012,
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. 03. 09.)
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet,
 • 54/2014. (XII.5) BM rend OTSZ 13. § .(5)._HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 2020 januárban (szerkesztő)

Kelt.: Hódmezővásárhely, 2018. március 12.

 

Hársasi Tibor
Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete
elnök

www.kohe.hu

 

Olvassa el ezt is:

ÉMI engedély, NMÉ tanúsítvány, ÉMI tanúsítvány, ÉMI minősítés
 

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Könnyűszerkezetes készház négyzetméter (m2) ár

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?