Nézzük hát meg, mi is az az egyedi termék!

2017-06-17 11:14:54

Lehet –e ÉME, NMÉ –vagy ETA nélkül könnyűszerkezetes házat építeni Magyarországon?
Sok hozzá nem értő azt mondja, hogy ő egyedi terméket épít.

Nem az a baj, hogy egy ács ezt mondja, mert attól még szögelni tudhat jól, hanem az a rémisztő, ha tervező, esetleg illetékes hatósági ember is így gondolja.
Ez sajnos nem más, mint tudatlanság!

Nézzük hát meg, mi is az az egyedi termék!

Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete VI. FEJEZET EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSOK 38. cikk:
(1) Az egyedi vagy rendelésre, nem sorozatban gyártott, egy adott megrendelésre előállított és egyetlen beazonosított építménybe beépített építési termékek
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. Értelmező rendelkezések 2. § 4. egyedi termék:
nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre, …

Kettő dolog szépen összecseng az UNIO –s és Magyar rendeletben:

  1. az egyedi termék is építési termék, még akkor is, ha az egy falszerkezet, s ebből az következik, hogy a teljesítményét annak – és nem csak az alkotóelemeinek – valamilyen módon le kell igazolni,
  2. csak egyszer, „egyetlen beazonosított építménybe” lehet beépíteni, azaz minden egyes háznál különböző szerkezeteket kell alkalmazni, ismételni nem lehet.

De mi is az a teljesítmény?
Szerencsétlen fordítás, hiszen a magyar fülnek szokatlan, de ez az építési termék terméktulajdonságát jelenti, amiből több is lehet.
Olvassuk csak ezt!
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) pontja:
... építménybe (építési termék) akkor építhető (-k) be, ha termék teljesítményét … (szerkesztő: például) teljesítménynyilatkozat igazolja.

S hogy lehet a könnyűszerkezetes házak fal –és födémszerkezeteinek teljesítményét leigazolni?
Ha van ÉME (NMÉ/ETA) + Tanúsítvány, akkor Teljesítmény Nyilatkozattal.
De ha a termék egyedi?

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. pont 7. § (1) bekezdés :
Ha az építési termék egyedi, az építkezés helyszínén gyártott, … akkor építhető be, ha a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolja, hogy az építési termék tervezett beépítése megfelel az Étv. 41. §-ában foglaltaknak. Az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését is igénybe veheti.

A fenti paragrafus nem más, mint mentesség a teljesítmény nyilatkozat kiállításása alól!
De mikor jár ez a mentesség?
Az egyedi termékre hivatkozók a mentesség feltételét nagyvonalúan figyelmen kívül hagyjál, pedig fehéren-feketén benne van a fenti paragrafus után „kettővel következőben”!  Ki is emeltük, hogy el ne kerülje senki figyelmét.

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. pont 7. § (3):
az (1) bekezdés szerinti mentesség akkor vehető igénybe, ha az igazoláshoz a felelős műszaki vezető szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését dokumentáltan igénybe vette.

S vajon kit köteles Magyarországon dokumentáltan igénybe venni a felelős műszaki vezető a teljesítmény leigazolásához?
Álláspontunk szerint (jelenleg) kizárólag az ÉMI Nonprofit KFT. -t!

Szakmaiatlan figyelmen kívül hagyni a szakhatóság, azaz az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai álláspontját is, melyet – az OTSZ változás miatt – rögzített az érvényben lévő TvMI –ben is, miszerint a tűzállósági határérték, mint teljesítmény adat megállapításának „hiteles forrása kizárólag akkreditált laboratórium lehet”, azaz nem egy mezei felelős műszaki vezető!

Egyedi termék esetében tehát épületenként kell igénybe venni az akkreditált intézet "közreműködését", mert ha általánosságban minden épületre szeretné az ÉMI KFT. –t igénybe venni, az már az ÉME (NMÉ/ETA) és a hozzá kapcsolódó Tanúsítvány megszerzése tőlük!

Hát kérem, ezek az objektív tények!
Létezik az egyedi termék, de a hozzáértő, például egy felkészült Építésfelügyelő nehezen téveszthető meg, vagy talán egyáltalán nem!
Az akkreditált intézet tehát biztos, hogy nem kerűlhető meg az ebbe a csoportba tartozó termékeknél (305 -ös rendelet V. melléklet 1 -es rendszer szerinti termékeknél), ahová egyébként a könnyűszerkezetes épületek fal -és födémszerkezetei is tartoznak (szerkesztő: lásd bármelyik ÉME vagy NMÉ szövegezése)!

Ha van kérdése, ide küldje el: kohe@invitel.hu

Vonatkozó jogszabályok:

  • ETAG 007,
  • GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of TIMBER BUILDING KITS Edition November 2012,
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. 03. 09.)
  • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet,
  • 54/2014. (XII.5) BM rend OTSZ 13. § .(5). (2020. január 22.-vel hatályon kívül helyezve)

 

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Könnyűszerkezetes készház négyzetméter (m2) ár

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?