NMÉ, ETA - könnyűszerkezetes épületek jogszerű létesítésének fontos keretfeltételei

2023-09-29 17:48:48

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítását, az építési termékekre vonatkozó teljesítményigazolást, az úgynevezett teljesítmény nyilatkozat kiállításának feltételeit (Mi a teljesítmény nyilatkozat?) 2013. július 1. –től hazánkban is UNIO –s keretjogszabály részletezi (Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete). Minden tagállamnak azonosak tehát a keretszabályai, azonban azon belüli szigorításokra van lehetőségük. Az UNIOS rendelet bevezetésével egy időben Magyarországon is hatályba lépett egy pontosító, magyarázó nemzeti rendelet (275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet). Több más rendelet –és szabvány mellett alapvetően ezen rendelkezések érvényesek a könnyűszerkezetes épületek fal –és födémrendszereire is függetlenül attól, hogy az fém –vagy favázas, valamit attól is, hogy üzemben –vagy a kivitelezés helyszínen kerülnek összeállításra.

A szabályozás egységes!

Azon szerkezeteket, építési készleteket (több elemből összeállított építési termékek pl. kéményrendszerek, vagy a könnyűszerkezetes épületek fal –födém típusai), építési termékeket, melyre nincs UNIO –s vagy nemzeti szabvány, a terméktulajdonságok megállapítása érdekében –és annak megállapítása érdekében, hogy a megállapított alapvető terméktulajdonságok az adott épülettípusra vonatkozó követelményeknek megfelelnek, vagy sem –, úgynevezett akkreditált vizsgálóval be kell azt vizsgáltatni. Hazánkban a könnyűszerkezetes épületek fal –és födémtípusai vonatkozásában az akkreditált vizsgáló az ÉMI Nonprofit KFT. Vannak olyan terméktulajdonságok, melyek számítással, s vannak olyanok, melyek laboratóriumi vizsgálattal állapíthatók meg, de ez függhet a felhasznált elemektől is, tekintettel arra, hogy például az újabb szigetelő anyagok alkalmazása esetén (pl. fagyapot) nincs alkalmazható számítási módszer. Valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint szakhatóság szakmai álláspontja szerint is a tűzállósági határérték, mint teljesítmény adat megállapításának „hiteles forrása kizárólag akkreditált laboratórium lehet”, mely szerepel az érvényben lévő TvMI –ben!

A vizsgálónak a vizsgálat megkezdése előtt meg kell határoznia, hogy a vizsgálatra átadott mintadarabok a fenti UNIO –s rendelet melléklete szerinti építési termék csoportok közül melyikbe sorolhatók be (rendelet V -ös melléklet), melynek alapvető jelentősége van! A vizsgálat tárgya tehát a vizsgálatkor midig építési termékké válik, azaz arra az építési termékekre vonatkozó szabályok érvényesek (275/2013. /VII. 16./ Korm. rendelet 5. § (1) pontja: ... építménybe (építési termék) akkor építhető be, ha termék teljesítményét … teljesítménynyilatkozat igazolja.). Ebből az is következik, hogy a teljesítmény nyilatkozat dokumentum kiállítása – mely annak teljesítmény adatait tartalmazza –, nem megkerülhető!

A teljesítmény adatokat az 1 –es rendszerbe tartozó építési termékek vonatkozásában kizárólag akkreditált intézet/vizsgáló állapíthatja meg, mely adatokat rögzít a vizsgálatok befejezése után összeállított vizsgálati dokumentációban (ETA/NMÉ, Mi az NMÉ és mi az ETA?). Mint már említettük, a könnyűszerkezetes épületek –fal és födémtípusai az 1 –es rendszerbe tartoznak, mely rendszerbe tartozó építési termékek teljesítmény nyilatkozata kizárólag abban az esetben állítható ki jogszerűen, ha a mintadarabok szerinti gyártás (építési termék gyártás) külső felügyelet mellett folyik, s a felügyeletet ezen termékcsalád vonatkozásában a Tanúsító az úgynevezett „Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány” kiállításával igazolja.

Van néhány érvünk, miért a mi könnyűszerkezetes házainkat válassza.

A gyártást Üzemi Gyártásellenőrzési Rendszer (ÜGYE) kidolgozásával kell leszabályozni, melyet a Tanúsító hagy jóvá, s a gyártást rendszeresen (alap esetben üzemi gyártás esetén évente egy, a kivitelezés helyszínén történő gyártás esetén kettő alkalommal) ellenőriz. Amennyiben a tanúsítvány visszavonásra kerül, jogszerűen ezt a tevékenységet nem lehet tovább folytatni, azaz önmagában a vizsgálati dokumentáció (NMÉ/ETA) megléte nem elegendő a teljesítmény nyilatkozat kiállításához (retorzió: BTK).

Összefoglalva:

A jogszerűséghez tehát szervezetünk szakmai álláspontja szerint szükséges egy vizsgálati dokumentáció (NMÉ –vagy ETA), valamint egy tanúsítási eljárás lefolytatása után a Termék Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány megszerzése. Nem megfeledkezve arról, hogy a gyártás folyamatos külső felügyelete nem kerülhető meg, s a Tanúsítvány fenntartásának feltételei a sikeres éves auditok!

A fenti dokumentumok megszerzésének várható időtartalma – piaci szereplő esetén, és bevizsgálni kívánt faltípus számától függően – több évet is igénybe vehet, költsége jelentősen meghaladhatja a nettó 15-20 millió forintot is!

Az előbbiekből az is következik, hogy a bevizsgált panelek összeállításának befejezéséig – függetlenül attól, hogy az egy üzemben, vagy a kivitelezés helyszínén történik – az azt végző vállalkozás nem kivitelező, hanem GYÁRTÓ (mert a fentiek figyelembe vételével építési terméket – mint pl. tégla – állít elő, azaz gyárt), s rá az építési termékek gyártójára vonatkozó szabályok az érvényesek (pl. felhasználási útmutató, beépítési útmutató stb.) Ezen szakaszra – ha kizárólag a jogszabályokat tartjuk szem előtt –, az építésügyi hatóságok hatásköre sem terjed ki függetlenül attól, hogy a gyártás a kivitelezés helyszínén –vagy üzembe folyik! Jogilag a gyártás –és kivitelezés elkülönül egymástól, de helyszíni „gyártás” esetén ez a gyakorlatban nem értelmezhető!

www.doboka.hu

 

Rakd össze magad saját ÉMI engedélyes készházadat!

Mik a könnyűszerkezetes házak és mik a készházak?